Softversko-inzenjerstvo-1/Sadrzaj-predmeta/1

Садржај предмета Софтверско инжењерство 1

25. 09. 2023.

Типови и карактеристике софтверских производа (Парадигме архитектуре софтвера). Алати за развој софтвера. Дизајн софтверског производа (Моделирање, УМЛ, Процеси објектно – оријентисаног развоја информационих система). Редизајн софтвера (Процес редизајна софтвера, Како кодирање, анализа и симулација подржавају редизајн). Софтверски процеси (Модели софтверског процеса). Софтверски процеси и спецификација (Дефинисање софтверских захтева, Технике за спецификацију захтева, Типови захтева, Процес дефинисања захтева методом итеративног развоја). Оцена квалитета софтверских производа. Појам и компоненте  CASE алата. CASE алати за развој софтвера – правци интеграције. Управљање пројектом (Управљање животним циклусом софтвера). Поузданост софтвера (Модели, технике и метрике). Израда софтверског производа – демо пример

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43