ODEVNA TEHNOLOGIJA

Studijski program Odevna tehnologija nastao je kao plod savremenih naučno-stručnih tokova predmetne oblasti i kao takav predstavlja jedinstven program na Univerzitetu u Novom Sadu. Prilikom kreiranja ovog studijskog programa pošlo se od dobre prakse univerziteta u Evropi. Studijski program bazira na savremenim tehnologijama, dinamici promena koje prate odevnu industriju, novim životnim uslovima i informacionim tehnologijama. Obrazovna struktura studijskog programa je koncipirana tako da zadovolji zahteve i potrebe izuzetno značajne grane – odevne industrije, koja je stalno bila jedna od najjačih privredno-izvoznih grana u Srbiji, a poslednjih godina opet je i u samom vrhu izvoznika.

Uslovi za upis na studijski program su završena četvorogodišnja srednja škola i položen prijemni ispit. Prijemni ispit se polaže iz jednog od predmeta: matematika, tekstilna vlakana i likovna kultura.

Studije akreditovanog studijskog programa Odevna tehnologija traju četiri godine (osam semestara). Savlađivanje nastavnih sadržaja se odvija kroz predavanja i vežbe. Deo vežbanja se odvija kroz konkretan rad u preduzećima odevne industrije. Predavanja se izvode na savremen način uz korišćenje odgovarajućih didaktičkih sredstava i savremene literature. Vežbe se realizuju u savremeno opremljenim računarskim učionicama i posebnoj laboratoriji za odevno inženjerstvo i dizajn odeće. U jednoj od laboratorija instalirani su najsavremeniji industrijski softveri sa konstrukciju, modelovanje i dizajn odeće svetskog lidera u proizvodnji ove vrste softvera – Lectra. Vežbe mogu da budu auditorne, laboratorijske, grafičke, računarske ili računske. Na vežbama se dodatno razrađuje gradivo koje je pređeno na predavanjima.

Svi predmeti su jednosemestralni i nose odgovarajući broj ESPB bodova pri čemu jedan bod odgovara približno 30 sati aktivnosti studenta. Studije se smatraju završenim kada student ispuni sve obaveze propisane studijskim programom i pri tome sakupi najmanje 240 ESPB.

Studijski program Odevna tehnologija koncipiran je tako da omogući studentima sticanje potrebnih znanja da se po završetku osnovnih akademskih studija mogu uključiti u proizvodne procese odevne industrije od, danas značajno potenciranih malih i srednjih preduzeća, pa do velikih kompanija, kod nas i u svetu. Za ovo uključenje u okviru osnovnih akademskih studija postoji dovoljan fundament teorijskih i praktičnih znanja. Svojom dinamikom razvoja, posebno u razvoju laboratorijskih kapaciteta, ovaj profil obrazovanja je postao jedan od najznačajnijih u regionu. Studijski program nudi studentu izbor stručnih sadržaja prema njegovoj budućoj profesionalnoj orijentaciji. Predmeti iz područja Odevnog inženjerstva pružaju saznanja iz dela tehnologije proizvodnje odeće, a predmeti iz područja Industrijskog dizajna omogućavaju sticanje znanja iz oblasti dizajniranja tekstila i odeće u industrijskim uslovima i realizaciju kolekcija tekstila i odeće. Na taj način se objedinjuju inženjerska znanja iz odevne tehnologije sa osnovnim znanjima iz stručno umetničke oblasti, kada student stiče sposobnost uključivanja kreativne, dizajnerske komponente u proces proizvodnje odevnih proizvoda. Studenti su osposebljeni za timski rad i komunikaciju sa stručnjacima iz drugih oblasti. Svršeni studenti su takođe kompetentni da nastave studije na master studijamasa ciljem sticanja kompetencija za vršenje istraživačkog rada.

Izlazno akademsko zvanje koje student stiče nakon završetka studija na ovom studijskom programu je Diplomirani inženjer tehnologije.

Više detalja o strukturi studijskog programa možete pronaći ovde.

Преузимање презентације за студијски програм Одевно инжењерство