Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Tehnologija-pletenja/Ispitna-pitanja/1

Испитна питања

26. 08. 2023.

1. Увод у технологију плетења. 2. Историјски развој технологије плетења. 3. Упоредне карактеристике текстилних производа. 4. Плетенине, појам и дефиниција. 5. Карактеристике плетенина. 6. Технолошки параметри који карактеришу плетенине. 7. Карактеристике петљи. 8. Врсте петљи. 9. Дужина петљи. 10. Густина плетенина. 11. Површинска маса плетенина. 12. Квалитет плетенина. 13. Грешке на плетенинама. 14. Утицај пређе на квалитет плетенина. 15. Утицај подешености машина на квалитет плетенина. 16. Сировине за плетење. 17. Припрема сировина за плетење. 18. Подела машина за плетење. 19. Финоћа машина за плетење. 20. Нумерисање машина за плетење. 21. Механизми на машинама за плетење. 22. Игле. 23. Развој конструкције игала. 24. Кукасте игле. 25. Језичасте игле. 26. Састављене игле. 27. Нове конструкције игала. 28. Игленице. 29. Механизми за покретање игала. 30. Платине. Пресе. 31. Уређаји за довођење нити иглама за плетење - водичи пређе. 32. Уређаји за затезање пређе. 33. Уређаји за додавање пређе. 34. Додавач пређе са привременим акумулатором. Савр. уређаји за додавање пређе. 35. Чувари тј. уређаји за контролу рада појединих елемената. 36. Равне плетаће машине. 37. Нове генерације машина за равно плетење. 38. Подела машина за равно плетење. 39. Израда одевних предмета са интарзија мотивима. 40. Израда плетенина са различитом густином петљи. 41. Вишесмерна техника на равним машинама за плетење. 42. Техника "исплети и носи" на равним машинама за плетење. 43. Израда техничког текстила на равним машинама за плетење. 44. Уређаји за компоновање узорака на равним машинама за плетење. 45. Познати светски произвођачи равних машина за плетење. 46. Кружне плетаће машине великог пречника. 47. Развој технике на подручју кружног плетења. 48. Познати светски произвођачи кружних машина за плетење. 49. Кружне машине за плетење малог пречника - чарапарски аутомати. 50. Развој технике на подручју кружног плетења-код машина малог пречника. 51. Преплетаће машине. 52. Осново преплетаће машине. 53. Осново преплетаћи аутомати. 54. Рашел машине. 55. Сновање. 56. Технички развој осново преплетаћих машина. 57. Равни аутомати за плетење рукавица и чарапа. 58. Компјутеризација плетења. 59. Употреба рачунара у аутоматизацији вођења текстилних процеса. 60. Аутоматизација текстилних процеса. 61. Аутоматизација управљања производњом. 62. Повезивање појединих целина у мрежу. 63. CIM концепција у текстилној индустрији. 64. CAI - компјутерски управљана индустрија. 65. Предности и производње на бази САI концепта.
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43