Usmena-komunikacija-na-engleskom-jeziku/Sadrzaj-predmeta/1/Sadrzaj-predmeta

Садржај предмета

27. 09. 2023.

Студенти усвајају граматичке конструкције и вокабулар који су им неопходни да кроз усмену комуникацију обрађују теме везана за пословну комуникацију. Обрађују се карактеристике формалног и неформалног регистра. Предмет обухвата креирање усмених презентација у области инжењерског менаџмента, развијање вештине преговарања, изношење аргумената у дискусијама о различитим пословним темама, решавање конфликата итд.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43