University of Novi Sad Technical faculty "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

Description:

Students acquire basic knowledge of the design of yarns, fabrics and knitwear.

Students are trained to self-design yarn, fabrics and knitwear.

 

 

 

General information

Study program: Clothing technology

ECTS: 6

Semester: 5          

Lectures: 2

Exercises: 2

 

Lecturer

PhD. Jovan Stepanović, professor

Email: jovan64@yahoo.com

 

 

Course books

1. С.Милосављевић, Т.Тадић, С.Станковић Књига о предењу и пређама Технолошко – металуршки факултет, Београд 2000

2. Јован Степановић, Божидар Антић Пројектовање тканина Технолошки факултет, Лесковац 2005

3. В.М.Петровић Технологија плетења Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин 2000

4. Војислав Глигоријевић Технологија плетења 1 део Технолошки факултет, Лесковац 1996

5. Ласић В. Везови плетива Загреб 1997

6. М.Николић Структура и пројектовање тканина Технолошко – металуршки факултет, Београд 1993

7. В.Орешковић, Ј.Хађина Везови и конструкција тканина листовног ткања ВТТШ, Бихаћ 1982

8. М.Ристић Влакна Технолошки факултет, Бања Лука 2000

9. Р. Чунко, Е. Пезељ Текстилни материјали Текстилно – технолошки факултет, Загреб 2002

10. Р.С.Јовановић Основи науке о влакнима 1 Грађевинска књига 1988

11. Р.С.Јовановић Целулозна природна и хемијска влакна 2 Грађевинска књига 1989

12. Р.С.Јовановић Природна и хемијска протеинска влакна 3 Грађевинска књига 1989

13. Р.С.Јовановић Синтетизована органска влакна 4 Грађевинска књига 1990

14. Р.С.Јовановић Структура и својства влакана Технолошко – металуршки факултет, Београд 1981