20
ОКТ
2018

Координатори

За све детаљније информације студенти се могу обратити  координаторима Еразмус програма.

Главни координатор Еразмус програма је продекан за науку проф др Василије Петровић, а административни Еразмус координатор је Доц. др Вишња Михајловић: visnjamihajlovic@uns.ac.rs, продекан за финансије. У вези образовног аспекта Еразмус програма студенти и наставно особље се могу обратити продекану за наставу доц. др Љубици Кази.

Координатори на нивоу катедри су:

1. Проф. др Биљана Радуловић  - Катедра за информационе технологије

2. Проф. др Елеонора Десница - Катедра за индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса

3. МСц Данка Јоксимовић - Катедра за текстилно-одевне науке и дизајн

4. Доц. др Едита Терек - Катедра за Менаџмент

5. Доц. др Вишња Михајловић - Катедра за инжењерство заштите животне средине

6. Доц. др Снежана Филип  - Катедра за опште и примењене науке

7. МСц Душанка Миланов  - Катедра за методику наука и технологије у образовању