20
ОКТ
2018

Координатори

За све детаљније информације студенти се могу обратити  координаторима Еразмус програма.

Институционални координатор Еразмус+ програма је продекан за науку и међународну сарадњу проф др Љиљана Радовановић.  Административни Еразмус+ координатор је Доц. др Вишња Михајловић (visnjamihajlovic@uns.ac.rs).

Координатори на нивоу катедри су:

1. Проф. др Биљана Радуловић  - Катедра за информационе технологије

2. Доц. др Снежана Филип и МСц Марија Пешић - Катедра за опште дисциплине

3. Доц. др Сања Станисављев - Катедра за инжењерски менаџмент

4. Проф. др Јасмина Пекез - Катедра за машинско инжењерство

5. МСц Душанка Миланов - Катедра за методике наука и технологије образовања

6. Проф. др Богдана Вујић - Катедра за инжењерство заштите животне средине

7.  Проф. др Елеонора Десница - Катедра за инжењерство у експлоатацији нафте и гаса