20
ОКТ
2018

Координатори

За све детаљније информације студенти се могу обратити  координаторима Еразмус програма.

Главни координатор Еразмус програма на нашем факултету је Доц. др Вишња Михајловић: visnjamihajlovic@uns.ac.rs и активности реализује са продеканом за науку проф др Василијем Петровићем.

Координатори на нивоу катедри су: Проф. др Биљана Радуловић (ИТ), Проф. др Елеонора Десница (НИГ), МСц Данка Јоксимовић (Текстил), Доц. др Едита Терек (Менаџмент), Доц. др Вишња Михајловић (Заштита), Доц. др Снежана Филип (Опште дисциплине), МСц Душанка Миланов (Катедра за методику).