Tehnicki fakultet Mihajlo Pupin Logo

Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Ђуре Ђаковића бб
Зрењанин
Србија

Тел: + 381 23 550 515
Fax: + 381 23 550 520

www.tfzr.uns.ac.rs

Univerzitet u Novom Sadu Logo
Адреса
Ђуре Ђаковића бб, 23101 Зрењанин
Контакт

Деканат:


телефон: 023/ 550-515
факс: - 023/ 550-520
е-mail: dekanat@tfzr.uns.ac.rs


Студентска служба:


Ерика Хорват Антал - шеф студентске службе 

е-mail: aerika@tfzr.uns.ac.rs

телефон: 023/ 550 - 532


Референти студијских програма:

Ивана Коцкар - референт 

е-mail: kockar@tfzr.uns.ac.rs

телефони:  550-530


Вера Јокић - референт 

е-mail: veraj@tfzr.uns.ac.rs

телефон:  550-531

Административно финансијски подаци
ПИБ: 101161200
Матични број: 08166161
Шифра делатности: 80322
Број жиро рачуна: 840-1271666-43
Број евиденције ПДВ-а: 128416035

 

Руководство факултета

Декан Факултета: проф. др Драгица Радосав

Продекани Факултета:
- продекан за наставу - доц. др Сања Станисављев
- продекан за науку - проф. др Љиљана Радовановић
- продекан за финансије - доц. др Дарко Радованчевић

 

Савет факултета
- из реда запослених:
проф. др Далибор Добриловић - председник 
проф. др Момчило Бјелица - заменик председника 
проф. др Душко Летић 
проф. др Драган Ћоћкало 
проф. др Жељко Стојанов 
проф. др Елеонора Десница 
проф. др Јелена Стојанов 
проф. др Богдана Вујић  
доц др Јасмина Пекез 
доц. др Елеонора Бртка 
мсц Иван Палинкаш 
Добросављев Оливера
 
- Из реда оснивача (Скупштина АПВ):
мр Драгана Шевић представник оснивача
Татјана Савовић представник оснивача
Марко Мићевић представник оснивача
Јована Ердељан представник оснивача
Марко Гуџев представник оснивача
Ненад Дајић представник оснивача 
 
- Из реда студената:
Сања Шевић представник Студентског парламента 
Лазар Тодоровић представник Студентског парламента 
Лазар Барбуловић представник Студентског парламента 
 

 

 

Кратак историјат
У оквиру Универзитета у Новом Саду, године 1974. у Зрењанину је основан Педагошко-Технички факултет као високообразовна научна организација за школовање кадрова за политехничко образовање и васпитање. Од 1986. године Факултет носи назив Технички факултет "Михајло Пупин". Поред наставе, врши и следеће делатности: научно-истраживачки рад, преношење резултата науке у циљу рационализовања високог школства и унапређења привреде и друштва.