Tehnicki fakultet Mihajlo Pupin Logo

Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Ђуре Ђаковића бб
Зрењанин
Србија

Тел: + 381 23 550 515
Fax: + 381 23 550 520

www.tfzr.uns.ac.rs

Univerzitet u Novom Sadu Logo
Адреса
Ђуре Ђаковића бб, 23101 Зрењанин
Контакт
- Деканат:
телефон: 023/ 550-515;
факс: - 023/ 550-520
email: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
- Студентска служба:
телефон (шеф студентске службе) - 023/ 550 - 530
телефон (референти): 550-531, 550-532
Административно финансијски подаци
ПИБ: 101161200
Матични број: 08166161
Шифра делатности: 80322
Број жиро рачуна: 840-1271666-43
Број евиденције ПДВ-а: 128416035
Руководство факултета

Декан Факултета: проф. др Драгица Радосав

Продекани Факултета:
- продекан за наставу - доц. др Љубица Кази
- продекан за науку - проф. др Василије Петровић
- продекан за финансије - доц. др Вишња Михајловић

Савет факултета

- из реда запослених:
1. доц. др Жељко Стојанов
2. доц. др Далибор Добриловић 
3. доц. др Золтан Кази
4. проф. др Миодраг Ивковић; председник савета факултета
5. проф. др Момчило Бјелица; заменик председника савета факултета
6. проф. др Вјекослав Сајферт
7. проф. др Драган Ћоћкало
8. проф. др Владимир Бртка
9. доц. др Јасмина Пекез
10. доц. др Дејан Лацмановић
11. проф. др Слободан Јанковић
12. МСц Иван Палинкаш
13. Ленуца Стојак референт за опште и персоналне послове

- Из реда оснивача (Скупштина АПВ):
14. Михајло Провиџало представник оснивача
15. Александра Ђукић представник оснивача
16. Драган Петровић представник оснивача
17. Срђан Куручев представник оснивача


- Из реда студената:
18. Драган Лазић представник Студентског парламента
19. Драгана Шевић представник Студентског парламента
20. Данило Смоловић представник Студентског парламента
21. Александар Јашић представник Студентског парламента

Кратак историјат
У оквиру Универзитета у Новом Саду, године 1974. у Зрењанину је основан Педагошко-Технички факултет као високообразовна научна организација за школовање кадрова за политехничко образовање и васпитање. Од 1986. године Факултет носи назив Технички факултет "Михајло Пупин". Поред наставе, врши и следеће делатности: научно-истраживачки рад, преношење резултата науке у циљу рационализовања високог школства и унапређења привреде и друштва.