13
АПР
2017

Dalje aktivnosti

Nakon prijavljivanja i uspešne realizacije audicije dovoljnog broja studenata, hor će početi sa probama. Zainteresovani studenti se mogu javiti Ljubici Kazi: ljubica.kazi@gmail.com.

U skladu sa dogovorom sa dekanom Prof. dr Dragicom Radosav, planirano je novo informisanje i anketiranje studenata u junu i septembru 2017. godine, a rad hora bi se realizovao počev od 1.10.2017. godine.