13
АПР
2017

Plan rada

Nakon prijavljivanja i uspešne realizacije audicije dovoljnog broja studenata, hor će početi sa probama. Zainteresovani studenti se mogu javiti Ljubici Kazi: ljubica.kazi@gmail.com.