17
МАР
2017

Organizacija rada hora

Osnivanje hora Tehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu inspirisano je svetskim univerzitetskim horovima i predstavlja jednu od aktivnosti negovanja akademske kulture.

U okviru preliminarnog anketiranja, studenti su iskazali veliku zainteresovanost za učešće u radu hora (više od 70 studenata). Na osnovu toga, uspešno je realizovan postupak izbora dirigenta. Izabrani dirigent je Magistar horskog dirigovanja Senka Milisavljević, profesor Muzičke škole "Josif Marinković" iz Zrenjanina.

Planirano je da, nakon okupljanja dovoljnog broja članova, hor Tehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu počne sa probama, koje bi se održavale dva puta nedeljno.

Članovi hora bi u okviru proba uvežbavali izvođenje kompozicija klasičnih i modernih autora, radi nastupa u okviru događaja i svečanosti na Fakultetu, kao i nastupa na takmičenjima i smotrama horova.

U tehničkom i organizacionom smislu, rad hora je podržan od strane Komisije koju je imenovalo Nastavno-naučno veće fakulteta i čine je nastavnici:

Prof. dr Dragan Ćoćkalo, predsednik Komisije

Doc. dr Jelena Stojanov, član

Doc. dr Ljubica Kazi, član  

Za sve potrebne informacije možete se obratiti koordinatoru Komisije, Ljubici Kazi: ljubica.kazi@gmail.com.