PRIJAVA RADOVA: Autori treba da prijave i pošalju radove najkasnije do: 30. 09. 2017.

OBIM RADOVA: Do 6 stranica (Times New Roman 11), format A4, tekst rada je na engleskom jeziku. (Pogledati uputstvo za pripremu rada).

KOTIZACIJA:   Učesnici: 10.000 – din. po jednom radu. (u cenu kotizacije je uračunat PDV), i 80 € za radove iz inostranstva.

Predstavljanje sponzora i reklama na skupu: 10.000 – din.

Sponzor skupa: 10.000 – din. (navodi se u zborniku radova).

 

SMEŠTAJ: Učesnici naučnog skupa obezbeđuju smeštaj u navedenim ili nekim drugim hotelima:

Hotel "Vojvodina", Zrenjanin / Tel.: +381 23 561 233, www.booking.com/Hotel Vojvodina Zrenjanin

Turistički centar grada Zrenjanina, www.zrenjanintourism.org

 

Registracija učesnika: 12. - 13. 10. 2017.

Otvaranje skupa: 13. 10. 2017. u 10 časova.

 

INFORMACIJE,PRIJAVE I SLANJE RADOVA:

ieep@tfzr.uns.ac.rs