Одбрана докторских дисертација

Одбрана докторске дисертације мр ИГОРА РИСТИЋА под називом:

МОДЕЛ СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКОГ УЧЕЊА ЗА ПОБОЉШАЊЕ КОГНИТИВНОГ

ПОСТИГНУЋА СТУДЕНАТА

Заказана је за дан 5.2.2020. године у   12  часова у учионици 35 пред комисијом:

     1. Проф. др Дијана Каруовић, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду,

Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, председник комисије

    2. Проф. др Данимир Мандић, редовни професор, Универзитет у Београду,

 Учитељски факултет,  члан комисије.

   3. Проф. др Ђурђа Гријак, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду,

Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, члан комисије

   4.  Доц. др Љубица Кази, доцент, Универзитет у Новом Саду,

Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, члан комисије

  5. Проф. др Драгица Радосав, редовни професор, Универзитет у Новом Саду,

Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, ментор