Одбрана докторских дисертација

Одбрана докторске дисертације мр ТИБОРА САКАЛА под називом:

„Метода за повезивање мерног система и рачунара помоћу конверзије података из I 2 S у TCP/IP протокол“

Заказана је за дан  01.6.2017.  године у  11.00  часова у учионици 35 пред комисијом:

1. Проф.др Миодраг Ивковић – председник

2. Доц.др Жељко Стојанов - члан

3. Проф.др Жељен Трповски - члан

4. Проф. др Владимир Бртка – члан

5. Доц.др Далибор Добриловић, ментор