Одбрана докторских дисертација

 

Одбрана докторске дисертације MSc СНЕЖАНЕ БЕШИЋ под називом:

„Развој модела за примену атрибута маркетинга у циљу обезбеђења конкурентности предузећа

Заказана је за дан 30.9.2019. године у 12 часова у учионици 35 пред комисијом:
1. Ред. проф. др Радо Максимовић - председник комисиje
Факултет техничких наука, Нови Сад
2. Ред. проф. др Александар Грубор - члан комисије
Економски факултет, Суботица
3. Ред. проф. др Драган Ћоћкало - члан комисије
Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин
4. Ред. проф. др Дејан Ђорђевић – ментор
Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин