Одбрана докторских дисертација

Одбрана докторске дисертације MSc СТРУКАН ЕДИНА под називом:

„Ефекти лидерства на организационе и пословне перформенсе предузећа“

Заказана је за дан  25.1.2019.  године у   11  часова у учионици 35 пред комисијом:

  1. Проф. др Дејан Ђорђевић, TФ „Михајло Пупин“, Зрењанин -  председник комисије
  2. Проф. др Лепосава Грубић Нешић, Факултет техничких наука Нови Сад - члан комисије
  3. Проф. др Агнеш Славић, Економски факултет Суботица - члан комисије
  4. Проф. др Драган Ћоћкало, TФ „Михајло Пупин“, Зрењанин -  члан комисије
  5. Проф. др Милан Николић, TФ „Михајло Пупин“, Зрењанин -  ментор

_____________________________________________ ___________________________

Одбрана докторске дисертације мр Горана Јаушевца под називом:

„Модел вишекритеријумске анализе стручних компетенција студента заснованих на информационим технологијама“

Заказана је за дан  28.09.2018. године у    часова у учионици 35 пред комисијом:
1. Проф.др Драгица Радосав,Т.Ф. „Михајло Пупин“,Зрењанин, председник
2. Проф.др Данимир Мандић, Учитељски факултет, Београд, члан
3. Проф.др Владимир Бртка, T.Ф. „Михајло Пупин“,Зрењанин, члан
4. Проф.др Далибор Добриловић, Т.Ф. „Михајло Пупин“, Зрењанин, члан
5. Проф.др Жељко Стојанов , Т.Ф.„Михајло Пупин“, Зрењанин, ментор

Одбрана докторске дисертације мр Ненада Станковића под називом:

„Модели одржавања на бази ризика и њихов утицај на поузданост парних турбина“

Заказана је за дан  27.09.2018. године у   11  часова у учионици 35 пред комисијом:
1. Проф.др Љиљана Радовановић, Т.Ф. „Михајло Пупин“,Зрењанин, председник
2. Проф.др Бранко Шкорић, Факултет техничких наука, Нови Сад, члан
3. Проф.др Јасмина Пекез, Т.Ф. „Михајло Пупин“,Зрењанин, члан
4. Проф.др Елеонора Десница Т.Ф. „Михајло Пупин“, Зрењанин, члан
5. Проф.др Живослав Адамовић, Т.Ф.„Михајло Пупин“, Зрењанин, ментор