08
ЈУЛ
2020

Одбрана докторске дисертације кандидата MSc МАРКА ВЛАХОВИЋА

Одбрана докторске дисертације кандидата MSc МАРКА ВЛАХОВИЋА

под називом:

Релације организационе културе, односа с јавношћу, корпоративног кредибилитета и финансијских перформанси предузећа

заказана је за дан 15.7.2020. године у 14.00 часова у учионици 35 пред комисијом:

  1. Проф. др Драган Ћоћкало, редовни професор, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, председник комисије
  2. Проф. др Дејан Ђорђевић, редовни професор, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин,  председник комисије.
  3. Доц. др Сања Ковачић, доцент, Природно-математички факултет, Нови Сад,  члан комисије.
  4. Доц. др Немања Бербер, доцент, Економски факултет Суботица, члан комисије.
  5. Проф. др Милан Николић, редовни професор, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, ментор
07
ЈУЛ
2020

Одбрана докторске дисертације кандидата MSc МИХАЉА БАКАТОРА

Одбрана докторске дисертације кандидата MSc МИХАЉА БАКАТОРА

под називом:

„Модел за унапређење пословања и конкурентности домаћих предузећа заснован на квалитету и задовољству корисника“

заказана је за дан 17.7.2020. године у 10.00 часова у учионици 35 пред комисијом:

  1. Проф. др Драган Ћоћкало, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин– председник комисије.
  2. Проф. др Милан Делић, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука– члан комисије.
  3. Доц. др Сања Станисављев, доцент, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин– члан комисије.
  4. Проф. др Дејан Ђорђевић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин– ментор
17
ЈУН
2020

Одбрана докторске дисертације кандидата мр ИГОРА РИСТИЋА

Одбрана докторске дисертације кандидата мр ИГОРА РИСТИЋА под називом: „МОДЕЛ СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКОГ УЧЕЊА ЗА ПОБОЉШАЊЕ КОГНИТИВНОГ ПОСТИГНУЋА СТУДЕНАТА“ заказана је за дан 25.6.2020. године у 11.00 часова у учионици 35 пред комисијом:

1. Проф. др Дијана Каруовић, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, председник комисије

2. Проф. др Милица Андевски, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, члан комисије.

3. Проф. др Ђурђа Гријак, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, члан комисије

4. Доц. др Љубица Кази, доцент, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, члан комисије

5. Проф. др Драгица Радосав, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, ментор