19
МАР
2021

Одбрана докторске дисертације кандидата ИЛИЋ ДРАГОЉУБА

Одбрана докторске дисертације кандидата ИЛИЋ ДРАГОЉУБА под називом:

„Интегрални приступ развоју модела дијагностике турбинских вратила у енергетици “ заказана је за дан 29.3.2021. године у 13.30 часова у учионици 35 пред комисијом:

1.      Проф. др Бранко Шкорић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад, председник комисије

2.      Проф. др Драган Милошевић, ванредни професор, Универзитет Привредна академија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад,  члан комисије.

3.      Проф. др Елеонора Десница, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин,  члан комисије.

4.      Проф. др Јасмина Пекез, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин,  члан комисије.

5.      Проф. др Љиљана Радовановић, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, ментор      

07
ЈУЛ
2020

Одбрана докторске дисертације кандидата MSc МИЛЕ КАВАЛИЋ

Одбрана докторске дисертације кандидата MSc МИЛЕ КАВАЛИЋ

под називом:

„Ефекти менаџмента знања на задовољство послом запослених и финансијске перформансе предузећа“

 

за дан 14.12.2020.  године у 12.00 часова у учионици 35 пред комисијом: 

  1. Проф. др Дејан Ђорђевић, Технички факултет “Михајло Пупин”, Зрењанин -  председник комисије.
  2. Проф. др Младен Печујлија, Факултет техничких наука, Нови Сад -  члан комисије.
  3. Проф. др Агнеш Славић, Економски факултет, Суботица - члан комисије.
  4. Доц. др Сања Станисављев, Технички факултет “Михајло Пупин”, Зрењанин - члан комисије.
  5. Проф. др Милан Николић, Технички факултет “Михајло Пупин”, Зрењанин -ментор.
08
ЈУЛ
2020

Одбрана докторске дисертације кандидата MSc ЈАСНЕ ТОЛМАЧ

Одбрана докторске дисертације кандидата MSc ЈАСНЕ ТОЛМАЧ

под називом:

Оптимизација термичких и хидрауличких параметара транспорта сирове нафте цевима“

 

за дан 18.12.2020.  године у 11.00 часова у учионици 35 пред комисијом:

  1. Проф. др Вјекослав Сајферт, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, председник комисије
  2. Проф. др Дејан Радић, Машински факултет, Београд-  члан комисије
  3. Проф. др Снежана Драгићевић, Факултет техничких наука у Чачку - члан комисије
  4. Проф. др Владимир Шиник, Технички факултет “Михајло Пупин”, Зрењанин - члан комисије
  5. Проф. др Славица Првуловић, Технички факултет “Михајло Пупин”, Зрењанин –ментор