Одбрана докторских дисертација

Одбрана докторске дисертације MSc СТЕВАНА ВУЛОВИЋА под називом:

„Интегресани модел одржавања заснован на успостављању законитости промене механичких вибрација и његов утицај на прогностику стања ротационих машина “

Заказана је за дан  04.04.2018. године у   12  часова у учионици 35 пред комисијом:

1. Проф.др Славица Првуловић, Т.Ф.„Михајло Пупин“, Зрењанин, председник

2. Проф.др Љиљана Радовановић, Т.Ф. „Михајло Пупин“, Зрењанин   – члан

3. Доц. др Владимир Шиник, Т.Ф. „Михајло Пупин“, Зрењанин   – члан

4. Проф.др Бранко Шкорић, ФТН, Нови Сад   - члан

5. Проф.др Живослав Адамовић, Т.Ф. „Михајло Пупин“, Зрењанин   - ментор