07
ЈУЛ
2017

Odbrane magistarskih teza

Одбране магистарских теза заказане за дан 12.7.2017.:

Одбрана магистарске тезе кандидата МИЛИНКА НЕНАДИЋА под називом 
„Утицај обуке и развоја људских ресурса на задовољство и перформансе запослених“

Одржаће се у среду 12.7.2017. године са почетком у 13 часова у учионици 35 пред комисијом:
1. ред. проф.др Дејан Ђорђевић - председник
2. ванр.проф.др Иван Тасић – члан
3. ванр. др Драган Ћоћкало - члан
4. доц. проф.др Сања Божић - члан
5. ред.проф.др Милан Николић - ментор