11
ФЕБ
2015

Одбране завршних радова мастер студија

Одбране мастер радова заказане за дан 12.4.201године: 

Студент: Кесић Ђорђе

Студијски програм: Информатика и техника у образовању  - мастер

Тема: АНАЛИЗА СИГУРНСОТИ БЕЖИЧНИХ МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ  

Комисија:
Ментор: Добриловић др Далибор
Председник: Лацмановић др Дејан

Члан: Кази др Љубица
Датум одбране: 12.4.2017. године
Сат: 10.00h