Рачуноводство се бави финансијско-рачуноводственим пословима.

Особље Рачуноводства:

Милка Бракус - сарадник за финансијска питања, телефон: 023/550-561,
Марина Гојков  - сарадник за економска питања, телефон: 023/550-560.


Кабинет Рачуноводства: канцеларија број 1.
Број жиро рачуна Факултета: 840-1271666-43
Е-маил: racunovodstvo@tfzr.uns.ac.rs