27
МАР
2017

План активности


Планиране су следеће активности:

Снимак стања и спецификација захтева корисника

Моделовање/пројектовање решења

Израда пројектне документације

Усвајање пројектне документације

Имплементација прототипа

Тестирање прототипа са тест подацима

Унапређење прототипа до нивоа употребљивог решења

(по потреби) Миграција података ранијих формата записа у формат за коришћење у оквиру апликације

Документовање решења

Обука корисника

Пробни период коришћења и измене у складу са захтевима