27
МАР
2017

Списак слободних тема

ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА 

2.a) Технички картон службених возила - вођење евиденције о техничком одржавању - показатељ до када је возило економски исплативо за експлоатацију

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

Софтвер за библиотеку у Хиладару

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

1. Унапређење сајта ради омогућавања самосталног одржавања, или израда новог сајта

2. Мобилна апликација за приказ туристичких дестинација и олакшавање обиласка града

3. Израда дела сајта на енглеском језику

4. Модул сајта који прати промене на другим web сајтовима туристичких дестинација (web crawler)

5. Мултимедијална резентација ловног туризма

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКЕ УПРАВЕ

1.а) Електронска база аката Скупштине града и Градског већа за период од 2004.године (увођење у базу података електронских записника са седница)

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ ЗРЕЊАНИН

6.a) Програм за катастар - инвентар уличне путне мреже
6.б) Програм за катастар - инвентар вертикалне сигнализације

ЈАВНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ

Izrada web sajta

ДОМ ЗДРАВЉА ЗРЕЊАНИН

4.a) Магацинско пословање - требовање,
4.б) Програм за скрининг у циљу смањења малигних обољења

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗРЕЊАНИН

 7.ц) Програм за формирање базе података о деци

(у току је пројекат Министарства са ЈОБ - јединствени образовни број)

САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ ЕЧКА - ЗРЕЊАНИН

8.б) Програм за виртуалну презентацију Савремене галерије

НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН

9.a) Апликација за мобилоне телефоне којa би садржала бар код за дигиталне информације о музејском предмету

9.б) Интерактивна игрица у андроид и Microsoft Windows варијанти која би се налазила на сајту Народног музеја