27
МАР
2017

Списак слободних тема

ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА 

2.a) Технички картон службених возила - вођење евиденције о техничком одржавању - показатељ до када је возило економски исплативо за експлоатацију

ментор: проф. др Драгана Глушац

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

Софтвер за библиотеку у Хиладару

ментор: Проф. др Биљана Радуловић

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

1. Повезивање података Агенције за привредне регистре са туристичком организацијом

2. Унапређење сајта ради омогућавања самосталног одржавања, или израда новог сајта

3. Мобилна апликација за приказ туристичких дестинација и олакшавање обиласка града

4. Израда дела сајта на енглеском језику

5. Модул сајта који прати промене на другим web сајтовима туристичких дестинација (web crawler)

ментор: Љубица Кази, Елеонора Бртка

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКЕ УПРАВЕ

1.а) Електронска база аката Скупштине града и Градског већа за период од 2004.године (увођење у базу података електронских записника са седница)

ментор: Доц. др Љубица Кази

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ ЗРЕЊАНИН

6.a) Програм за катастар - инвентар уличне путне мреже,
6.б) Програм за катастар - инвентар вертикалне сигнализације

ментор: Доц. др Љубица Кази

ЈАВНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ

Izrada web sajta

ментор: Доц. др Љубица Кази