16
ФЕБ
2019

Стручна пракса - Унапређење информационог система

Почев од 2014. године, према одлуци Наставно-научног већа Техничког факултета "Михајло Пупин" Зрењанин, студенти могу реализовати стручну праксу у оквиру факултета под менторством доц. др Љубице Кази у оквиру интерног пројекта факултета под називом "Професионално усавршавање студената у оквиру унапређења информационог система факултета" http://www.tfzr.uns.ac.rs/is_fakulteta.