16
ФЕБ
2019

Стручна пракса - Унапређење информационог система

Почев од 2014. године, према одлуци Наставно-научног већа Техничког факултета "Михајло Пупин" Зрењанин, студенти могу реализовати стручну праксу у оквиру факултета под менторством доц. др Љубице Кази у оквиру интерног пројекта факултета под називом "Професионално усавршавање студената у оквиру унапређења информационог система факултета" http://www.tfzr.uns.ac.rs/is_fakulteta.

Пројекат се успешно завршио закључно са 2019. годином. Више од 60 студената је унапредило своја практична искуства и знања у развоју апликативног софтвера са семантиком везаном за информациони систем факултета. Неки од наведених студентских радова су, уз сагласност студената, имплементирани као модули у оквиру веб сајта факултета. Студенти су своје радове користили за предмет Стручна пракса, као и за предиспитне обавезе у оквиру више наставних предмета и у оквиру завршних радова.