29
НОВ
2020

Status stručne prakse u gradskoj upravi

Sporazum o realizaciji stručne prakse u gradskoj upravi i javnim preduzećima je potpisan od strane predstavnika gradske uprave i fakulteta 2017. godine:

http://zrenjanin.rs/sr-lat/vesti/2017/02/strucna-praksa-i-usavrsavanje-zrenjaninskih-studenata-u-odeljenjima-gradske-uprave

Sporazum važi 3 godine, tako da je 7.2.2020. godine isteklo važenje ovog sporazuma.

U neposrednom razgovoru sa predstavnicima gradske uprave 27.11.2020., biće realizovano novo potpisivanje sporazuma o realizaciji stručne prakse, kada se budu stekli uslovi. Trenutno, zbog uslova COVID, neće biti potpisivanja novog sporazuma.

16
ФЕБ
2019

Организација стручне праксе у градској управи

Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин је 7.2.2017. године потписао споразум о реализацији стручне праксе у органима градске управе и јавним предузећима. Примарна област обухвата примену информационих технологија, тј. израду апликативног софтвера. (детаљи)

Координатор реализације стручне праксе у органима градске управе и јавним предузећима је Доц. Др Љубица Кази.

У оквиру реализације стручне праксе планирано је да студентима буду додељени ментори од стране јавних предузећа и органа градске управе и ко-ментори из редова наставног особља факултета. Уобичајене активности у реализацији апликативних пројеката у оквиру информационих система, у којима учествују студенти обухватају:

  • Снимак стања и спецификација захтева корисника
  • Моделовање/пројектовање решења
  • Израда пројектне документације
  • Усвајање пројектне документације
  • Имплементација прототипа
  • Тестирање прототипа са реалним тест подацима
  • Унапређење прототипа до нивоа употребљивог решења
  • (по потреби) Миграција података ранијих формата записа у формат за коришћење у оквиру апликације
  • Документовање решења
  • Обука корисника
16
ФЕБ
2019

Распоређене теме, студенти и ментори

 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Веб сајт туристичке организације града са CMS (Content Management System) - PHP 

Biljana Maljugić - student inženjerskog menadžmenta

ментор: доц. др Љубица Кази

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

1. Повезивање података Агенције за привредне регистре са туристичком организацијом
студент: Добриловић Саша (дипломски рад)
ментор: Љубица Кази

ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА

Тема: "Технички картон службених возила - вођење евиденције о техничком одржавању - показатељ до када је возило економски исплативо за експлоатацију"

студент: Марко Петковић

ментор: Жељко Стојанов

16
ФЕБ
2019

Слободне теме

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН

5. a) Програм за јединствену базу података Историјског архива

 

ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА 

2.a) Технички картон службених возила - вођење евиденције о техничком одржавању - показатељ до када је возило економски исплативо за експлоатацију

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

Софтвер за библиотеку у Хиладару

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

1. Унапређење сајта ради омогућавања самосталног одржавања, или израда новог сајта

2. Мобилна апликација за приказ туристичких дестинација и олакшавање обиласка града

3. Израда дела сајта на енглеском језику

4. Модул сајта који прати промене на другим web сајтовима туристичких дестинација (web crawler)

5. Мултимедијална резентација ловног туризма

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКЕ УПРАВЕ

1.а) Електронска база аката Скупштине града и Градског већа за период од 2004.године (увођење у базу података електронских записника са седница)

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ ЗРЕЊАНИН

6.a) Програм за катастар - инвентар уличне путне мреже
6.б) Програм за катастар - инвентар вертикалне сигнализације

ЈАВНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ

Izrada web sajta

ДОМ ЗДРАВЉА ЗРЕЊАНИН

4.a) Магацинско пословање - требовање,
4.б) Програм за скрининг у циљу смањења малигних обољења

САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ ЕЧКА - ЗРЕЊАНИН

8.б) Програм за виртуалну презентацију Савремене галерије

НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН

9.a) Апликација за мобилоне телефоне којa би садржала бар код за дигиталне информације о музејском предмету

9.б) Интерактивна игрица у андроид и Microsoft Windows варијанти која би се налазила на сајту Народног музеја

 

16
ФЕБ
2019

Успешно реализоване теме

СПИСАК УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНИХ ТЕМА

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКЕ УПРАВЕ

1.б) Програм за електронску претрагу аката Скупштине града и Градске управе

студент: Милош Трошић

ментор: Мирча Секошан (Градска управа града Зрењанина, ИКТ служба)

коментор: Доц. др Љубица Кази

датум верификације: 13.6.2017.

датум испоруке софтвера и документације: 16.6.2017.

IZVESTAJ

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН

5. a) Модел пословних процеса и података за програм за јединствену базу података Историјског архива

студент: Борис Коци
ментор: доц. др Љубица Кази

MODEL SISTEMA

достављен модел: 8.6.2018.

5.б) Програм за формирање базе података за библиотеку Историјског архива

студент: Михајловић Синиша

ментор: Бранислав Милошев (Историјски архив града Зрењанина)

коментор: доц. др Љубица Кази

датум верификације: 10.7.2017.

датум испоруке софтвера и документације: 10.7.2017.

TEHNICKOUPUTSTVO

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ ЗРЕЊАНИН

6.a) Примена QGIS алата за катастар - инвентар уличне путне мреже

студенти: Јокшић Жарко

ментор: Миодраг Богуновић (Градска управа града Зрењанина, служба за ИКТ, ГИС центар)

коментор: доц. др Љубица Кази

датум верификације и испоруке: 28.8.2017.

Dokumentacija putna mreza


6.б) Примена QGIS алата за катастар - инвентар вертикалне сигнализације

студенти: Ракић Александра

ментор: Миодраг Богуновић (Градска управа града Зрењанина, служба за ИКТ, ГИС центар)

коментор: доц. др Љубица Кази

датум верификације и испоруке: 28.8.2017.

Dokumentacija signalizacija

САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ ЕЧКА - ЗРЕЊАНИН

8.a) Програм за вођење фонда од 2 800 уметничких дела

студент: Радовановић Дејан

ментор: Салма Оља (Савремена галерија Зрењанин)

коментор: Доц. др Љубица Кази

датум верификације и испоруке: 28.8.2017.

KORISNICKO I TEHNICKO UPUTSTVO

ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА

2.б) Програм за праћење пређене километраже возила и потрошње горива - на недељном, месечном и годишњем нивоу

студент: Никола Перовић

ко-ментор: проф. др Драгана Глушац

IZVESTAJ NikolaPerovic


ИЗРАДА САЈТА МЗ „ГРАДНУЛИЦА“
студент: Срђан Станишић
ко-ментор: Проф. др Дијана Каруовић

IzvestajMZGradnulica

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗРЕЊАНИН

7.a) Програм за формирање електронске базе података за запослене раднике

студенти: Ђукић Јован, Ајдуковић Дуња, Кнежевић Милица

ментор: Татјана Лојовић

ко-ментор: проф. др Дијана Каруовић

IZVESTAJPredskolska

7.б) Програм за електронски упис деце

студент: Викторија Екреш

ментор: Татјана Лојовић
ко-ментор: Љубица Кази

Diplomski Ekres

datum odbrane diplomskog rada: 11.9.2019

 

7.ц) Програм за формирање базе података о деци

студент: Тара Кираљ

ментор: Татјана Лојовић
ко-ментор: Љубица Кази

 
датум извештаја о стручној пракси: 23.9.2020.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

 3.а) Програм за пријем и праћење захтева корисника до реализације и слања одговора кориснику

студент: Јашић Александар

ко-ментор: Проф. др Бранко Маркоски