16
ФЕБ
2019

Организација стручне праксе у градској управи

У оквиру реализације стручне праксе планирано је да студентима буду додељени ментори од стране јавних предузећа и органа градске управе и ко-ментори из редова наставног особља факултета. Уобичајене активности у реализацији апликативних пројеката у оквиру информационих система, у којима учествују студенти обухватају:

  • Снимак стања и спецификација захтева корисника
  • Моделовање/пројектовање решења
  • Израда пројектне документације
  • Усвајање пројектне документације
  • Имплементација прототипа
  • Тестирање прототипа са реалним тест подацима
  • Унапређење прототипа до нивоа употребљивог решења
  • (по потреби) Миграција података ранијих формата записа у формат за коришћење у оквиру апликације
  • Документовање решења
  • Обука корисника
28
АПР
2021

Потписан споразум о сарадњи са градском управом

Дана 28.4.2021. потписан је нови споразум о сарадњи Техничког факултета "Михајло Пупин" Зрењанин и Градске управе Града Зрењанина, који укључује и реализацију активности стручне праксе студената. Уговор има важење наредне четири године. Посебно истакнута (али не и једина) област примене у оквиру стручне праксе студената односи се на информационе технологије, односно Географски информациони систем. Више детаља: ЛИНК 

Претходни споразум о реализацији стручне праксе у органима градске управе и јавним предузећима Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин је потписан 7.2.2017. године. Примарна област обухвата примену информационих технологија, тј. израду апликативног софтвера. (детаљи)

12
МАЈ
2021

Координатор стручне праксе у градској управи

Координатор стручне праксе студената у градској управи је Мирча Секошан, заменик начелника Одељења за информационе и комуникационе технологије Градске упаве Града Зрењанина.

На основу одлуке Факултета (11.5.2021.), координатор стручне праксе студената у Градској управи је Доц. др Љубица Кази, наставник Техничког факултета "Михајло Пупин" Зрењанин. Контакт е-mail: ljubica.kazi@gmail.com, ljubica.kazi@tfzr.rs

Заинтересовани студенти за реализацију стручне праксе у одељењима Градске управе треба да се јаве координатору Доц. др Љубици Кази, како би се организационо реализовала подршка самој реализацији стручне праксе.

Списак реализованих радова и радова у току у новом циклусу 2021-2025

1.   Ивана Торњански – Пореска управа, МЕНТОР: из Пореске управе: Марко Станимировић, ТЕМА: Апликација за евиденцију пореских обвезника, реализовано 2021. године

2.   Стефан Кнежић, Савремена Галерија УК Ечка Зрењанин, МЕНТОР: Оља Салма, Јелица Миливојев, ТЕМА: Израда веб презентације –Радионица за младе „Сликаоница“, реализација стручне праксе је у току, почев од маја 2022.

Нови циклус од 2021 - Слободне теме

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН

5. a) Програм за јединствену базу података Историјског архива


ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА 

2.a) Технички картон службених возила - вођење евиденције о техничком одржавању - показатељ до када је возило економски исплативо за експлоатацију

2. b) Тема: "Технички картон службених возила - вођење евиденције о техничком одржавању - показатељ до када је возило економски исплативо за експлоатацију" 

 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

Софтвер за библиотеку у Хиладару


ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

1. Унапређење сајта ради омогућавања самосталног одржавања, или израда новог сајта

2. Мобилна апликација за приказ туристичких дестинација и олакшавање обиласка града

3. Израда дела сајта на енглеском језику

4. Модул сајта који прати промене на другим web сајтовима туристичких дестинација (web crawler)

5. Мултимедијална резентација ловног туризма

6. Веб сајт туристичке организације града са CMS (Content Management System) - PHP

7. Повезивање података Агенције за привредне регистре са туристичком организацијом


СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКЕ УПРАВЕ

1.а) Електронска база аката Скупштине града и Градског већа за период од 2004.године (увођење у базу података електронских записника са седница)


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ ЗРЕЊАНИН

6.a) Програм за катастар - инвентар уличне путне мреже
6.б) Програм за катастар - инвентар вертикалне сигнализације


ЈАВНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ

Izrada web sajta


ДОМ ЗДРАВЉА ЗРЕЊАНИН

4.a) Магацинско пословање - требовање,
4.б) Програм за скрининг у циљу смањења малигних обољења


САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ ЕЧКА - ЗРЕЊАНИН

8.б) Програм за виртуалну презентацију Савремене галерије


НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН

9.a) Апликација за мобилоне телефоне којa би садржала бар код за дигиталне информације о музејском предмету

9.б) Интерактивна игрица у андроид и Microsoft Windows варијанти која би се налазила на сајту Народног музеја


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

 3.а) Програм за пријем и праћење захтева корисника до реализације и слања одговора кориснику 

  

27
АПР
2021

Нови циклус од 2021 - Заинтересовани студенти

Ивана Торњански

Андреј Карас

Nikola Tamamovic MBI 4/20,  14.6. -23.6.2021, mentor: Jelena Tabakovic

16
ФЕБ
2019

Циклус 2017-2020 Успешно реализоване теме

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКЕ УПРАВЕ

1.б) Програм за електронску претрагу аката Скупштине града и Градске управе

студент: Милош Трошић

ментор: Мирча Секошан (Градска управа града Зрењанина, ИКТ служба)

коментор: Доц. др Љубица Кази

датум верификације: 13.6.2017.

датум испоруке софтвера и документације: 16.6.2017.

IZVESTAJ

 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН

5. a) Модел пословних процеса и података за програм за јединствену базу података Историјског архива

студент: Борис Коци
ментор: доц. др Љубица Кази

достављен модел: 8.6.2018.

MODEL SISTEMA

 

5.б) Програм за формирање базе података за библиотеку Историјског архива

студент: Михајловић Синиша

ментор: Бранислав Милошев (Историјски архив града Зрењанина)

коментор: доц. др Љубица Кази

датум верификације: 10.7.2017.

датум испоруке софтвера и документације: 10.7.2017.

TEHNICKOUPUTSTVO

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ ЗРЕЊАНИН

6.a) Примена QGIS алата за катастар - инвентар уличне путне мреже

студенти: Јокшић Жарко

ментор: Миодраг Богуновић (Градска управа града Зрењанина, служба за ИКТ, ГИС центар)

коментор: доц. др Љубица Кази

датум верификације и испоруке: 28.8.2017.

Dokumentacija putna mreza


6.б) Примена QGIS алата за катастар - инвентар вертикалне сигнализације

студенти: Ракић Александра

ментор: Миодраг Богуновић (Градска управа града Зрењанина, служба за ИКТ, ГИС центар)

коментор: доц. др Љубица Кази

датум верификације и испоруке: 28.8.2017.

Dokumentacija signalizacija

 

САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ ЕЧКА - ЗРЕЊАНИН

8.a) Програм за вођење фонда од 2 800 уметничких дела

студент: Радовановић Дејан

ментор: Салма Оља (Савремена галерија Зрењанин)

коментор: Доц. др Љубица Кази

датум верификације и испоруке: 28.8.2017.

KORISNICKO I TEHNICKO UPUTSTVO

 

ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА

2.б) Програм за праћење пређене километраже возила и потрошње горива - на недељном, месечном и годишњем нивоу

студент: Никола Перовић

ко-ментор: проф. др Драгана Глушац

IZVESTAJ NikolaPerovic


ИЗРАДА САЈТА МЗ „ГРАДНУЛИЦА“
студент: Срђан Станишић
ко-ментор: Проф. др Дијана Каруовић

IzvestajMZGradnulica

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗРЕЊАНИН

7.a) Програм за формирање електронске базе података за запослене раднике

студенти: Ђукић Јован, Ајдуковић Дуња, Кнежевић Милица

ментор: Татјана Лојовић

ко-ментор: проф. др Дијана Каруовић

IZVESTAJPredskolska

7.б) Програм за електронски упис деце

студент: Викторија Екреш

ментор: Татјана Лојовић
ко-ментор: Љубица Кази

datum odbrane diplomskog rada: 11.9.2019

Diplomski Ekres

 

7.ц) Програм за формирање базе података о деци

студент: Тара Кираљ

ментор: Татјана Лојовић
ко-ментор: Љубица Кази

датум извештаја о стручној пракси: 23.9.2020.

02
ЈУН
2021

Циклус 2017-2020 Делимично реализоване теме

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН

5. a) Програм за јединствену базу података Историјског архива (радна верзија: Борис Коци, ко-ментор: Доц. др Љубица Кази)

ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА 

2. b) Тема: "Технички картон службених возила - вођење евиденције о техничком одржавању - показатељ до када је возило економски исплативо за експлоатацију" (радна верзија: Марко Петковић, ко-ментор: Проф. др Жељко Стојанов)

 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

6. Веб сајт туристичке организације града са CMS (Content Management System) - PHP (радна верзија - студент: Биљана Маљугић, ко-ментор: Доц. др Љубица Кази)

7. Повезивање података Агенције за привредне регистре са туристичком организацијом (радна верзија - студент: Саша Добриловић, ко-ментор: Доц. др Љубица Кази)

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

 3.а) Програм за пријем и праћење захтева корисника до реализације и слања одговора кориснику (радна верзија - студент: Јашић Александар, ментор: Синиша Гајин, ко-ментор: Проф. др Бранко Маркоски)