24
ЈУН
2017

Успешно реализоване теме

СПИСАК УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНИХ ТЕМА

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКЕ УПРАВЕ

1.б) Програм за електронску претрагу аката Скупштине града и Градске управе

студент: Милош Трошић

ментор: Мирча Секошан (Градска управа града Зрењанина, ИКТ служба)

коментор: Доц. др Љубица Кази

датум верификације: 13.6.2017.

датум испоруке софтвера и документације: 16.6.2017.

IZVESTAJ

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН

5.б) Програм за формирање базе података за библиотеку Историјског архива

студент: Михајловић Синиша

ментор: Бранислав Милошев (Историјски архив града Зрењанина)

коментор: доц. др Љубица Кази

датум верификације: 10.7.2017.

датум испоруке софтвера и документације: 10.7.2017.

TEHNICKOUPUTSTVO

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ ЗРЕЊАНИН

6.a) Примена QGIS алата за катастар - инвентар уличне путне мреже

студенти: Јокшић Жарко

ментор: Миодраг Богуновић (Градска управа града Зрењанина, служба за ИКТ, ГИС центар)

коментор: доц. др Љубица Кази

датум верификације и испоруке: 28.8.2017.

Dokumentacija putna mreza


6.б) Примена QGIS алата за катастар - инвентар вертикалне сигнализације

студенти: Ракић Александра

ментор: Миодраг Богуновић (Градска управа града Зрењанина, служба за ИКТ, ГИС центар)

коментор: доц. др Љубица Кази

датум верификације и испоруке: 28.8.2017.

Dokumentacija signalizacija

САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ ЕЧКА - ЗРЕЊАНИН

8.a) Програм за вођење фонда од 2 800 уметничких дела

студент: Радовановић Дејан

ментор: Салма Оља (Савремена галерија Зрењанин)

коментор: Доц. др Љубица Кази

датум верификације и испоруке: 28.8.2017.

KORISNICKO I TEHNICKO UPUTSTVO

ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА

2.б) Програм за праћење пређене километраже возила и потрошње горива - на недељном, месечном и годишњем нивоу

студент: Никола Перовић

ментор: проф. др Драгана Глушац

IZVESTAJ NikolaPerovic


ИЗРАДА САЈТА МЗ „ГРАДНУЛИЦА“
студент: Срђан Станишић
ментор: Проф. др Дијана Каруовић

IzvestajMZGradnulica

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗРЕЊАНИН

7.a) Програм за формирање електронске базе података за запослене раднике

студенти: Ђукић Јован, Ајдуковић Дуња, Кнежевић Милица

ментор: проф. др Дијана Каруовић

IZVESTAJPredskolska

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

 3.а) Програм за пријем и праћење захтева корисника до реализације и слања одговора кориснику

студент: Јашић Александар

ментор: Проф. др Бранко Маркоски