ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН

5. a) Програм за јединствену базу података Историјског архива

студент: Борис Коци
ментор: доц. др Љубица Кази

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Веб сајт туристичке организације града са CMS (Content Management System) - PHP 

Biljana Maljugić - student inženjerskog menadžmenta

ментор: доц. др Љубица Кази

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

1. Повезивање података Агенције за привредне регистре са туристичком организацијом
студент: Добриловић Саша (дипломски рад)
ментор: Љубица Кази

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

7.б) Програм за електронски упис деце
студент: Викторија Екреш
ментор: Љубица Кази

ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА

Тема: "Технички картон службених возила - вођење евиденције о техничком одржавању - показатељ до када је возило економски исплативо за експлоатацију"

студент: Марко Петковић

ментор: Жељко Стојанов