ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА 

2.б) Програм за праћење пређене километраже возила и потрошње горива - на недељном, месечном и годишњем нивоу

студент: Никола Перовић

ментор: проф. др Драгана Глушац

ДОМ ЗДРАВЉА ЗРЕЊАНИН

4.a) Магацинско пословање - требовање,
4.б) Програм за скрининг у циљу смањења малигних обољења

студенти: Лазић Драган, Премчевски Велибор, Ђуровски Марко

ментори: проф. др Владимир Бртка, проф. др Ивана Берковић

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗРЕЊАНИН

7.a) Програм за формирање електронске базе података за запослене раднике

студенти: Ђукић Јован, Ајдуковић Дуња, Кнежевић Милица

ментор: проф. др Дијана Каруовић

7.б) Програм за електронски упис деце, 7.ц) Програм за формирање базе података о деци

студент: Никић Петар

ментор: проф. др Дијана Каруовић

САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ ЕЧКА - ЗРЕЊАНИН

8.б) Програм за виртуалну презентацију Савремене галерије

студент: Станишић Срђан

ментор: проф. др Дијана Каруовић

НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН

9.a) Апликација за мобилоне телефоне којa би садржала бар код за дигиталне информације о музејском предмету

студент: Јока Радослав

студенти (тим): 

Вељко Ивановић 
Никола Крајновић
Бошко Вујисић
Жељко Ивановић
Живица Иванов
 

ментори: доц. др Далибор Добриловић, Мсц Никола Петров

9.б) Интерактивна игрица у андроид и Microsoft Windows варијанти која би се налазила на сајту Народног музеја

студенти (тим): 

Вељко Ивановић 
Никола Крајновић
Бошко Вујисић
Жељко Ивановић
Живица Иванов

ментори: доц. др Дејан Лацмановић, Мсц Предраг Пецев

МЗ ГРАДНУЛИЦА

ИЗРАДА САЈТА МЗ „ГРАДНУЛИЦА“

студент: Срђан Станишић

ментор: Проф. др Дијана Каруовић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

3.а) Програм за пријем и праћење захтева корисника до реализације и слања одговора кориснику

студент: Александар Јашић

ментор: проф. др Бранко Маркоски

 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН

5. a) Програм за јединствену базу података Историјског архива

студент: Борис Коци
ментор: доц. др Љубица Кази