ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН

5. a) Програм за јединствену базу података Историјског архива

студент: Борис Коци
ментор: доц. др Љубица Кази

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Веб сајт туристичке организације града са CMS (Content Management System) - PHP 

Biljana Maljugić - student inženjerskog menadžmenta

ментор: доц. др Љубица Кази