13
МАР
2016

Техничка решења категорије М83

Нови технолошки поступак израде језгра и облоге рутилне и базичне електроде

Категорија: М83

Година: 2014

Аутори:

Др. Никола Бајић, дипл.инж. , ИХИС Teхнo-eкспeртс, д.o.o., Бeoгрaд
Др Марко Ракин, дипл.инж., Факултет за Технологгију и Металургиу, Унивезитет у Београду, Карнегијева 4
Др Михаило Мрдак, дипл.инж., Истраживачко развојни центар, ИМТЕЛ комуникације а.д Београд
Др Слободан Стојадиновић, дипл.инж., Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин
Др Дарко Вељић, дипл.инж. ИХИС Teхнo-eкспeртс, д.o.o., Бeoгрaд
Мр Јасмина Пекез, дипл.инж., Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин


Нови технолошки поступак израде цевасте електроде за тврдо наваривање

Категорија: М83

Година: 2015

Аутори:

Др Никола Бајић, дипл.инж. , ИХИС Teхнo-eкспeртс, д.o.o., Бeoгрaд
Др Дарко Вељић, дипл.инж. ИХИС Teхнo-eкспeртс, д.o.o., Бeoгрaд
Др Марко Ракин, дипл.инж., Факултет за Технологгију и Металургиу, Унивезитет у Београду, Карнегијева 4
Др Михаило Мрдак, дипл.инж., Истраживачко развојни центар, ИМТЕЛ комуникације а.д Београд
Мр Јасмина Пекез, дипл.инж., Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин
Др Зоран Карастојковић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Београд