13
МАР
2016

Техничка решења категорије М85

Веб сервис за аутоматску анализу података базиран на систематској синтаксној класификацији

Категорија: М85

Година: 2010

Аутори:

Владимир Бртка, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Жељко Стојанов, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Далибор Добриловић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Ивана Берковић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Весна Јевтић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Елеонора Бртка, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин


Метода за оптимизацију распореда робе у складиштима и оптимизацију кретања виљушкара

Категорија: М85

Година: 2012

Аутори:

Далибор Добриловић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Весна Јевтић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Иван Бекер, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука


Софтверска апликација за руковање захтевима корисника која омогућује унапређење послова одржавања софтвера у малом софтверском предузећу

Категорија: М85

Година: 2012

Аутори:

Миша Варга, YuTeam Software ОД Зрењанин
Горан Николић, YuTeam Software ОД Зрењанин
Жељко Стојанов, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Александар Жарков, YuTeam Software DOO Зрењанин


Лагана метода за процену процеса одржавања софтера базирана на честој размени информација

Категорија: М85

Година: 2014

Аутори:

Жељко Стојанов, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Александар Жарков, YuTeam Software ОД Зрењанин
Ивана Берковић, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин, Универзитет у Новом Саду


Протопип система за праћење температуре просторија базираног на ZigBee технологији

Категорија: М85

Година: 2014

Аутори:

Далибор Добриловић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Борислав Одаџић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Страхиња Јовић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Радован Адамов, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Немања Билинац, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин


Лагана индуктивна метода за идентификацију и систематизацију знања

Категорија: М85

Година: 2015

Аутори:

Жељко Стојанов, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Далибор Добриловић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Александар Жарков, YuTeam Software DOO Зрењанин