Припрема за полагање пријемног испита из математике

Технички факултет “Михајло Пупин” у Зрењанину организује Припремну наставу из математике за полагање Пријемног испита за упис на Факултет. Програм наставе је такав да може бити од користи и при упису на друге факултете.

Припремна настава за упис из математике у обиму од 60 часова одржааће се током јуна месеца у згради факултета. Без финансијских трошкова.

Детаљне информације можете погледати овде.


Заинтересовани се могу пријавити на телефон 023/550-501, у канцеларији број 3 или на маил prodekanzanastavu@tfzr.uns.ac.rs.

Бесплатну припремну е-наставу из математике можете пратити овде.

Припремна настава за полагање теста склоности ка Инжењерству заштите животне средине

Катедра за Инжењерство заштите животне средине Техничког факултета “Михајло Пупин” организује бесплатну припремну наставу за полагање теста склоности који се полаже у оквиру пријемног испита за упис на студијски програм Инжењерство заштите животне средине.


Настава ће се одржати 14. априла 2018. од 12.30- 14.00h, након припремне наставе из математике (припремна настава из математике одржаће се 14. априла од 9h)

У оквиру припремне наставе за тест склоности ка ИЗЖС предвиђене су следеће тематске целине:

14. април 2018. Године:

  1. Основни појмови значајни за заштиту животне средине
  2. Значај и заштита воде и ваздуха
  3. Климатске промене, киселе кише, уништавање озонског омотача
  4. Управљање отпадом

Предавачи: проф. др Богдана Вујић и М.Сц. Уна Марчета

       1. Законски и међународни основ за заштиту животне средине

  1. Заштита од буке, вибрација и елекетромагнетног зрачења

Предавачи: проф. др Надежда Љубојев и доц. др Владимир Шиник

Такође током припремне наставе, ученици ће бити информисани о свим појединостима полагања пријемног испита на овом студијском програму, а пробни пријемни за све смерове на Факултету биће организован 21.04. 2018. године. 

МОЛИМО НАСТАВНИКЕ СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА ИЛИ РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ ДА ОБЈЕДИЊЕНИ СПИСАК УЧЕНИКА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЗА ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ ДОСТАВЕ 5 ДАНА ПРЕ ОДРЖАВАЊА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, СРЕДЊА ШКОЛА, КОНТАКТ ТЕЛЕФОН И Е-МАИЛ АДРЕСА) НА Е-МАИЛ АДРЕСУ: bogdana.vujic@tfzr.rs

*Напомена: Припремна настава ће се одржати уколико буде довољан број пријављењих ученика, у супротном заинтересованим ученицима ће бити организована консултативна настава о чему ћете благовремено бити обавештени.