14
ФЕБ
2022

КОНКУРС ЗА УПИС НА СТУДИЈЕ 2022/23

 

Званични текст конкурса ће бити објављен након одлуке коју доноси Владе РС, по прибављеном мишљењу високошколских установа и Националног савета.


Самостална високошколска установа расписује конкурс за упис на студије. Конкурс садржи: број студената за одређене студијске програме, услове за упис, мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед, као и висину школарине коју плаћају студенти чије се студирање не финансира из буџета.

04
ЈУН
2021

Текст конкурса за основне студије 2021/22

Конкурс за основне студије за школску 2021/22 годину може се погледати ОВДЕ.

04
ЈУН
2021

Текст конкурса за мастер студије 2021/22

Конкурс за мастер студије за школску 2021/22 годину може се погледати ОВДЕ.

04
ЈУН
2021

Текст конкурса за докторске студије 2021/22

Конкурс за докторске студије за школску 2021/22 годину може се погледати ОВДЕ.