ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 На основне академске студије се може уписати укупно  410 студената, и то:

- 249 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 161 самофинансирајућих студената

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

Информационе технологије

55

25

80

75.000,00

1500

Информатика и техника у образовању

14

6

20

75.000,00

1500

Менаџмент информационих технологија

10

15

25

75.000,00

1500

Информационе технологије – софтверско инжењерство

25

15

40

75.000,00

1500

Инжењерски менаџмент

45

35

80

75.000,00

1500

Машинско инжењерство

30

10

40

75.000,00

1500

Одевно инжењерство

25

15

40

75.000,00

1500

Инжењерство  заштите  животне  средине (заједнички ст. прог. са ФТН)

25

10

35

75.000,00

1500

Индустријско инжењерство у експлотацији нафте и гаса

20

30

50

75.000,00

1500

УКУПНО:

249

161

   410

 

 


Конкурсни рокови:

Први конкурсни рок:

 • 21, 22. и 23. јун - пријављивање кандидата
 • 29. јун - полагање пријемног испита
 • 30. јун - објављивање прелиминарне ранг листе
 • 04. јул - објављивање коначне ранг листе
 • 04 – 12. јул упис примљених кандидата

Други конкурсни рок:

 • 4-5. септембар - пријављивање кандидата
 • 07. септембар - полагање пријемног испита
 • 07. септембар - објављивање прелиминарне ранг листе
 • 11. септембар - објављивање коначне ранг листе
 • 11-13. септембар - упис примљених кандидата

Текст конкурса за упис на основне студије 2017/18

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

Број слободних места за упис студената  на мастер студије:

На факултет се може уписати укупно  179  студената, и то:

-  84  студената чије се образовање финансира из буџета и
- 95 самофинансирајући студент

 На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

Информационе технологије

18

14

32

80.000,00

1500

Maшинско инжењерство

14

18

32

80.000,00

1500

Инжењерски менаџмент

14

18

32

80.000,00

1500

Oдевно инжењерство

8

8

16

80.000,00

1500

Информатика и техника у образовању

16

19

35

80.000,00

1500

Информационе технологије у е-управи  и пословним системима

14

18

 

 

32

 

80.000,00

 

1500

УКУПНО:

84

95

179

 

  


Конкурсни рок
ови:

Први конкурсни рок:

 • термини за пријављивање: 2. октобар - 11. октобар 2017.године
 • прелиминарна ранг листа: 12. октобар
 • коначна ранг листа: 16. октобар
 • упис: 16- 20. октобар

Други конкурсни рок:

 • термини за пријављивање: 23. октобар
 • прелиминарна ранг листа: 24. октобар
 • коначна ранг листа: 26. октобар
 • упис: 26- 30. октобар

Текст конкурса за упис на мастер студије 2017/18

 

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – У ПРОЦЕСУ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Број слободних места за упис студената 

На факултет се може уписати укупно 12 и то 5 буџетских и 7 самофинансирајућих студената на студијски програм

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

Инжењерски менаџмент – докторске студије

5

7

 12

200.000,00

4500

УКУПНО:

5

7

12

 

  


Конкурсни рокови:

Први конкурсни рок:

 • термини за пријављивање: 2. октобар - 11. октобар 2017.године
 • прелиминарна ранг листа: 12. октобар
 • коначна ранг листа: 16. октобар
 • упис: 16- 20. октобар

Други конкурсни рок:

 • термини за пријављивање: 23. октобар
 • прелиминарна ранг листа: 24. октобар
 • коначна ранг листа: 26. октобар
 • упис: 26- 30. октобар

 Текст конкурса за упис на докторске студије 2017/18