ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2018/2019

 На поједине студијске програме у II конкурсном року може се уписати следећи број студената:

Други конкурсни рок:

 • 3-4. септембар - пријављивање кандидата
 • 06. септембар - полагање пријемног испита
 • 10. септембар - објављивање прелиминарне ранг листе
 • 12. септембар - објављивање коначне ранг листе
 • 12-14. септембар - упис примљених кандидата

Текст конкурса за упис на основне студије 2018/19 II рок

Стручно упутство МПНТР

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2018/2019

 

Број слободних места за упис студената  на мастер студије:

На факултет се може уписати укупно  179  студената, и то:

- 87 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 92 самофинансирајући студент

 На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

Информационе технологије

18

14

32

85.000,00

1500

Maшинско инжењерство

14

18

32

85.000,00

1500

Инжењерски менаџмент

14

18

32

85.000,00

1500

Oдевно инжењерство

8

8

16

85.000,00

1500

Информатика и техника у образовању

19

16

35

85.000,00

1500

Информационе технологије у е-управи  и пословним системима

14

18

32

85.000,00

1500

УКУПНО:

84

95

179

 

  


Конкурсни рок
ови:

Први конкурсни рок:

 • термини за пријављивање: 1. октобар - 19. октобар 2018.године
 • прелиминарна ранг листа: 22. октобар
 • коначна ранг листа: 24. октобар
 • упис: 24 - 26. октобар

Други конкурсни рок:

 • термини за пријављивање: 29. октобар - 31. октобар 2018.године
 • прелиминарна ранг листа: 1. новембар
 • коначна ранг листа: 5. новембар
 • упис: 5 - 7. новембар

Текст конкурса за упис на мастер студије 2018/19

 

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2018/19  – У ПРОЦЕСУ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Број слободних места за упис студената 

На факултет се може уписати укупно 12 и то 5 буџетских и 7 самофинансирајућих студената на студијски програм

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

Инжењерски менаџмент – докторске студије

5

7

12

200.000,00

4500

УКУПНО:

5

7

12