ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

школска 2019/20 година

 На основне академске студије се може уписати укупно 390 студената, и то:

 -    249 студената чије се образовање финансира из буџета и

-    141 самофинансирајућих студената

 На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Информационе технологије

55

25

80

Информатика и техника у образовању

10

 

5

 

15

Менаџмент информационих технологија

14

6

20

Информационе технологије – софтверско инжењерство

25

15

40

Инжењерски менаџмент

45

35

80

Машинско инжењерство

30

10

40

Одевно инжењерство

25

15

40

Инжењерство  заштите  животне  средине (заједнички ст. прог. са ФТН)

25

10

35

Индустријско инжењерство у експлотацији нафте и гаса

20

20

40

УКУПНО:

249

141

390

 Школарина за самофинансирајуће студенте основних студија: 

- Држављани Србије - 80.000,00 динара

- Страни држављани - 1500 евра

Конкурс за упис у 1. року 2019

Конкурс за упис у 2. року 2019.

Конкурс за упис основних студија у 2. продуженом уписном року 2019/2020


МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

школска 2019/2020 година

 На факултет се може уписати укупно  179 студената, и то:

 -      87  студената чије се образовање финансира из буџета и

-       92  самофинансирајући студент

 На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Информационе технологије

18

14

32

Maшинско инжењерство

14

18

32

Инжењерски менаџмент

14

18

32

Oдевно инжењерство 

8

8

16

Информатика и техника у образовању

19

16

35

Информационе

технологије у е-управи  и пословним системима 

14

18

32

УКУПНО:

87

92

179

  

 Школарина за самофинансирајуће студенте мастер студија: 

- Држављани Србије - 85.000,00 динара

- Страни држављани - 1500 евра

ДОКУМЕНТ КОНКУРСА ЗА УПИС

 

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

школска 2019/20 година


ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Студијски програм

 Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

Инжењерски менаџмент – докторске студије

/

12

12

200.000,00

4500

УКУПНО:

/

12

12

 

  


На овом линку можете преузети: ДОКУМЕНТ КОНКУРСА ЗА УПИС

Kонкурсни рок:

-     термини за пријављивање:   11.-18. октобар 2019.године

-     прелиминарна ранг листа:    23. октобар 2019. године

-     коначна ранг листа:             25. октобар 2019. године

-     упис:                                   25.- 30. октобар 2019. године

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

школска 2019/2020 година

(Други конкурсни рок)

 

На овом линку можете преузети: ДОКУМЕНТ КОНКУРСА ЗА УПИС ЗА МАСТЕР СТУДИЈЕ (Други конкурсни рок)