ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

школска 2019/20 година

 На основне академске студије се може уписати укупно 390 студената, и то:

 -    249 студената чије се образовање финансира из буџета и

-    141 самофинансирајућих студената

 На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина

за

држављане

Србије

(дин.)

Школарина за странце

(евра)

Информационе технологије

55

25

80

80.000,00

1500

Информатика и техника у образовању

10

 

5

 

15

80.000,00

1500

Менаџмент информационих технологија

14

6

20

80.000,00

1500

Информационе технологије – софтверско инжењерство

25

15

40

80.000,00

1500

Инжењерски менаџмент

45

35

80

80.000,00

1500

Машинско инжењерство

30

10

40

80.000,00

1500

Одевно инжењерство

25

15

40

80.000,00

1500

Инжењерство  заштите  животне  средине (заједнички ст. прог. са ФТН)

25

10

35

80.000,00

1500

Индустријско инжењерство у експлотацији нафте и гаса

20

20

40

80.000,00

1500

УКУПНО:

249

141

390

 

 

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

школска 2019/2020 година

 На факултет се може уписати укупно  179 студената, и то:

 -      87  студената чије се образовање финансира из буџета и

-       92  самофинансирајући студент

 На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина за држављане

Србије (дин.)

Школарина за странце

(евра)

Информационе технологије

18

14

32

85.000,00

1500

Maшинско инжењерство

14

18

32

85.000,00

1500

Инжењерски менаџмент

14

18

32

85.000,00

1500

Oдевно инжењерство 

8

8

16

85.000,00

 

Информатика и техника у образовању

19

16

35

85.000,00

1500

Информационе

технологије у е-управи  и пословним системима 

14

18

32

85.000,00

1500

УКУПНО:

87

92

179

 

 

  

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – У ПРОЦЕСУ РЕАКРЕДИТАЦИЈЕ

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

Инжењерски менаџмент – докторске студије

5

7

12

200.000,00

4500

УКУПНО:

5

7

12