12
ЈУН
2015

Потребна документа

Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:


На конкурс је потребно поднети следећа документа:

  • Пријаву на конкурс (може се купити у скриптарници Факултета),

Оригинал или фотокопије:

  • сведочанства за све разреде претходно завршене школе;
  • диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.
  • лична карта на увид

Кандидат који је остварио право на упис подноси:

  • оригинална докумената из претходног става;
  • један образац ШВ-20 и индекс; 
  • две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм;
  • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа
  • доказ о уплати 1. рате школарине за самофинансирајуће студенте.

По завршетку уписа кандидати који нису уписани треба да подигну своја документа до датума
истека термина уписа.

После тог рока документи неће бити сачувани.

Новчане накнаде:

- за полагање пријемног испита: 6000,00 динара

- за упис: 6000,00 динара