27
ЈАН
2019

Пробни пријемни испит

ПРОБНИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Присуство на пробном пријемном је бесплатно. Циљ пробног пријемног испита је да се кандидати упознају са процедуром и сличним задацима као на регуларном пријемном испиту.

Процедура:

1. Кандидати се пријављују за полагање пробног пријемног испита у студентској служби факултета. Ту добијају идентификациони листић где уносе личне податке и добијају идентификациони број.

1. Кандидати доносе личну карту ради идентификације на уласку у просторију.

2. Кандидати доносе идентификациони листић и папире за полагање пријемног испита на којима раде задатке. Посебно припремљени папири се могу купити у скриптарници факултета.

3. Кандидати не пишу своје име на раду, већ у коверту која је прикључена посебно припремљеном папиру убацују идентификациони листић.

4. Кандидати раде задатке у предвиђеном временском интервалу (математика 2 сата, остали предмети сат времена).

5. Задаци се прегледају истог дана.

6. Резултати пробног пријемног испита ће бити објављени на сајту факултета наредног дана, дакле 25.4.2019. године.   

Информације о пријемном испиту

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу ПРИЈЕМНИ ИСПИТ.
Приликом конкурисања кандидат добија пријавни лист са пратећом документацијом.
Кандидат има право да се пријави на највише 2 (два) студијска програма. На пријавном листу кандидат се опредељује за основну жељу (1), и секундарну жељу под (2). Пријавни лист се предаје на шалтеру Студентске службе.

Строго је забрањено предавање више пријавних листова.

Примери претходних пријемних испита се налазе овде.

Формуле из математике можете преузети овде.

Бесплатну припрему из математике можете пратити овде.

Упутство за пријемни испит из математике можете преузети овде.

 
Студијски програмПредмет

Информационе технологије


Информационе технологије - Софтверско инжењерство


   Математика

Информатика и техника у образовању

 

Изабрати један од предмета:

 

-         Математика

 

-         Рачунарство и информатика

 

Менаџмент информационих технологија

Изабрати један од предмета:

-           Математика

-         Рачунарство и информатика

Инжењерски менаџмент

Изабрати један од предмета:

-         Математика

-         Предузетништво

-         Организација рада и менаџмент

-         Маркетинг

Машинско инжењерство

Изабрати један од предмета:

-         Математика

-         Одржавање техничких система

-         Транспортни системи

Одевно инжењерство

Изабрати један од предмета:

-         Математика

-         Текстилна влакна

-         Ликовна култура

Инжењерство заштите животне средине

Пријемни испит се састоји из два дела Математике са провером сколоности за студије Инжењерства заштите животне средине

Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса

            Математика
 
  

Пробни пријемни испит

Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину за своје младе суграђане и будуће колеге организује пробни пријемни испит за упис на основне академске студије. Циљ ове активности је психолошка припрема потенцијалних кандидата и њихово информисање о процедури полагања пријемног испита. Кандидати се могу пријављивати за пробно полагање пријемних испита из предмета који су на овом Факултету предвиђени за упис на поједине студијске програме:

• Математика (за упис на све студијске програме), 
• Предузетништво, (Инжењерски менаџмент)
• Организација рада и менаџмент (Инжењерски менаџмент)
• Маркетинг (Инжењерски менаџмент), 
• Текстилна влакна (Одевно инжењерство),
• Ликовна култура (Одевно инжењерство), 
• Одржавање техничких система (Машинско инжењерство)
• Транспортни системи (Машинско инжењерство), 
• Провера сколоности за студије инжењерства заштите животне средине (Инжењерство заштите животне средине) и 
• Рачунарство и информатика (Менаџмент информационих технологија)

Резултати се неће бодовати нити ће се кандидати рангирати, а решења ће бити јавно истакнута на сајту Факултета те ће сваки кандидат моћи да утврди успешност сопственог рада.

Полагање пробног пријемног испита је бесплатно и одржаће се у суботу, 21. априла 2018. Прозивка ће започети у 9.30, а почетак пробног пријемног испита ће бити у 10 сати и трајаће 2 сата, као и „прави“ пријемни испит.

Кандидати се могу пријавити путем мејла: prodekanzanastavu@tfzr.uns.ac.rs. У пријави треба навести име, презиме, број телефона и предмет који се жели полагати. На испит понети прибор за писање, дигитрон и личну карту.

Пробни пријемни испит нема никакве индикације на званични пријемни испит који ће се одржати крајем јуна месеца и искључиво је намењен информисању будућих кандидата о начину полагања пријемног испита и њиховој психолошкој припреми.

Задатке и решења пробног пријемног испита из Математике, можете погледати овде.  

Задатке и решења пробног пријемног испита из Маркетинга, можете погледати овде.

Задатке и решења пробног пријемног испита из Провере склоности ка ИЗЖС, можете погледати овде.

  

Задаци и решења пријемних испита

Задатке и решења пријемног испита из Математике, можете погледати овде.