ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу ПРИЈЕМНИ ИСПИТ.
Приликом конкурисања кандидат добија пријавни лист са пратећом документацијом.
Кандидат има право да се пријави на највише 2 (два) студијска програма. На пријавном листу кандидат се опредељује за основну жељу (1), и секундарну жељу под (2). Пријавни лист се предаје на шалтеру Студентске службе. Строго је забрањено предавање више пријавних листова.

Студијски програмПредмет

Информационе технологије

Информационе технологије - Софтверско инжењерство


   Математика

Информатика и техника у образовању

 

Изабрати један од предмета:

 -         Математика

 -         Рачунарство и информатика

 

Менаџмент информационих технологија

Изабрати један од предмета:

-           Математика

-         Рачунарство и информатика

Инжењерски менаџмент

Изабрати један од предмета:

-         Математика

-         Предузетништво

-         Организација рада и менаџмент

-         Маркетинг

Машинско инжењерство

Изабрати један од предмета:

-         Математика

-         Одржавање техничких система

-         Транспортни системи

Одевно инжењерство

Изабрати један од предмета:

-         Математика

-         Текстилна влакна

-         Ликовна култура

Инжењерство заштите животне средине

Пријемни испит се састоји из два обавезна дела који се полажу истовремено:

 - Математика

- Провера сколоности за студије Инжењерства заштите животне средине

Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса

            Математика
 

ЗАДАЦИ СА РАНИЈИХ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ

Задатке и решења пријемног испита из Математике за 2020. годину, можете погледати овде.

Задатке и решења пријемног испита из Математике od 2009-2019, можете погледати овде.

Формуле из математике можете преузети овде.

Бесплатну припрему из математике можете пратити овде.

Упутство за пријемни испит из математике можете преузети овде.