Студијски програм

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

Информационе технологије

80.000,00

1500

Информатика и техника у образовању

80.000,00

1500

Менаџмент информационихтехнологија

80.000,00

1500

Информационетехнологије –софтверскоинжењерство

80.000,00

1500

Инжењерски менаџмент

80.000,00

1500

Машинскоинжењерство

80.000,00

1500

Одевно инжењерство

80.000,00

1500

Инжењерство заштите  животне средине (заједнички ст. прог. са ФТН)

80.000,00

1500

Индустријско инжењерство у експлотацији нафте и гаса

80.000,00

1500

УКУПНО: