Info

Srpski

Dragi posetioci,

Dobrodošli na prvi edukativni video striming sistem fakulteta u Srbiji - EduWebCast. Sistem Tehničkog Fakulteta "Mihajlo Pupin" će za početak imati 12 video lekcija namenjenih za video striming. EduWebCast je realizovan u saradnji sa Univerzitetom "Politehnika" iz Temišvara (Rumunija).

Za više informacija o EduWebCast sistemu i projektu posetite link: www.tfzr.uns.ac.rs/eduwebcast

English

Dear visitors,

Welcome to the first educational video streaming system of Serbian faculties - EduWebCast. Technical Faculty "Mihajlo Pupin" educational system will, for a start, have 12 video lectures designed for video streaming. EduWebCast system is implemented in cooperation with University "Politehnica" Timsoara (Romania).

For more information about EduWebCast system and project visit following link: www.tfzr.uns.ac.rs/eduwebcast

Najnovije lekcije

4. Binarni prenos - nastavak

2. Sigurnost

1. UVOD - Osnovni pojmovi

3. Binarni prenos - osnovni pojmovi

2. Komunikacioni sistem i signali

1. UVOD - Osnovni pojmovi, istorija i standardi

3. Kriptografija

00:11:50

Opcije i kalendari rada

00:11:54

Izveštaji projekta