Organizator: UNIVERZITET U NOVOM SADU
TEHNIČKI FAKULTET “MIHAJLO PUPIN”, ZRENJANIN
www.tfzr.uns.ac.rs, www.tfzr.uns.ac.rs/iizs/index.php

U SARADNJI SA PARTNERIMA:

UNIVERSITY OF AGRICULTURE, FACULTY OF AGRICULTURAL ENGINEERING , KRAKOW, POLAND
UNIVERSITY «St. KLIMENT OHRIDSKI«, TECHNICAL FACULTY, BITOLA, MACEDONIA
„AUREL VLAICU” UNIVERSITY OF ARAD, FACULTY OF ENGINEERING, ARAD, ROMANIA
TECHNICAL UNIVERSITY-SOFIA, PLOVDIV BRANCH, THE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING, PLOVDIV, BULGARIA
UNIVERSITY OF EAST SARAJEVO,FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING EAST SARAJEVO, B&H, REPUBLIC OF SRPSKA
UNIVERSITY POLITEHNICA TIMISOARA, FACULTY OF ENGINEERING, HUNEDOARA, ROMANIA
UNIVERSITY OF NIŠ, FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING, NIŠ, SERBIA
TEHNIČKI FAKULTET “MIHAJLO PUPIN”, ZRENJANIN
12. -13. OKTOBAR, 2017
  1. Industrijsko inženjerstvo:Monitoring proizvodnih procesa,Inženjerstvo i inovacije, Računarski alati, Upravljenje projektima, Industrijski dizajn, Inženjerstvo eksploatacije nafte i gasa, Tehnologija mašinske obrade, Materijali i tehnologije, Mehanizacija i konstrukcije, Transport i skladištenje.

   

  1. Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu:Zaštita životne i radne sredine, Industrijska ventilacija, Projektovanje sistema zaštite životne sredine, Monitoring kvaliteta vazduha, Tehnički sistemi u zaštiti kvaliteta voda i vazduha, Zakonska regulativa u sistemu zaštite životne sredine.

   

  1. Procesna tehnika:Procesna postrojenja,Procesne tehnologije, Procesno inženjerstvo – razvoj, stanje i perspektive, Procesi, operacije i oprema, Procesni menadžment, Rešenja problema iz tehničke prakse, Biotehnologija, Racionalizacija potrošnje energije u industriji.

   

  1. Energetika:Termoenergetska postrojenja, Energetska efikasnost, Racionalizacija potrošnje energije, Prikaz realizovanih projekata u privredi, Alternativni izvori energije, Energetski menadžment, Pogonski inženjering na elektranama.

   

  1. Projektovanje i održavanje:Projektovanje i izgradnja postrojenja, Tehnologija održavanja, Projektovanje proizvodnih procesa, Računarsko projektovanje, Izrada, ispitivanje i montaža opreme, Projektovanje eksploatacija i održavanje mašina i postrojenja, Investicioni projekti.