IIZS 2018

Dodatne informacije

Email konferencije
ieep@tfzr.uns.ac.rs

Prof. dr Slavica Prvulović
predsednik organizacionog odbora

Poziv za radove
možete preuzeti ovde

Telefon
+381(0)23 550-548

Smeštaj
Grad Zrenjanin
Hoteli


MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP

„INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE“

IIZS 2018

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin"

Zrenjanin, 11.-12. oktobra 2018.

Organizator

Univerzitet u Novom Sadu - Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin

Katedra za mašinsko inženjerstvo

Katedra za zaštitu životne sredine

Katedra za industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa

U saradnji sa partnerima

UNIVERSITY POLITEHNICA TIMISOARA, FACULTY OF ENGINEERING, HUNEDOARA, ROMANIA


UNIVERZITET "SV. KLIMENT OHRIDSKI", TEHNIČKI FAKULTET, BITOLA, MAKEDONIJA


"AUREL VLAICU" UNIVERSITY OF ARAD, FACULTY OF ENGINEERING, ARAD, ROMANIA


UNIVERZITET U ISТОČNOM SARAJEVU, MAŠINSKI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO, REPUBLIKA SRPSKA, B&H


UNIVERSITY OF GIRESUN, FACULTY OF ENGINEERING, GIRESUN, TURKEY