Ecology Of Urban Areas

Dodatne informacije

Email konferencije
urbaneco.conference@tfzr.rs

Prof. dr Milan Pavlović
predsednik organizacionog odbora

Telefon
+381(0)62 801 9735
+381(0)23 550-515

Email
pavlovic@tfzr.uns.ac.rs

Doc. dr Bogdana Vujić
tehnički sekretar konferencije

Telefon
+381(0)63 112-4498

Email
bogdana.vujic@tfzr.rs

Termini i rokovi

  • Krajnji rok za dostavljanje apstrakata je 15. juli 2016. godine
  • Krajnji rok za dostavljanje radova je 5. septembar 2016. godine
  • Obaveštenje o prihvatanju radova je 12. septembar 2016. godine
  • Konferencija se održava od 28. do 30. septembra 2016. godine