Ecology Of Urban Areas

Dodatne informacije

Email konferencije
urbaneco.conference@tfzr.rs

Prof. dr Milan Pavlović
predsednik organizacionog odbora

Telefon
+381(0)62 801 9735
+381(0)23 550-515

Email
pavlovic@tfzr.uns.ac.rs

Doc. dr Bogdana Vujić
tehnički sekretar konferencije

Telefon
+381(0)63 112-4498

Email
bogdana.vujic@tfzr.rs

5. Međunarodna konferencija „Ekologija urbanih sredina“

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 30. septembra 2016.

Poštovani autori, obaveštavamo Vas da su zbog organizacionih problema promenjeni datum i mesto održavanja konferencije. Konferencija će biti održana 30. septembra 2016. na Tehničkom fakultetu “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu, (http://www.tfzr.uns.ac.rs). Program konferencije će biti dostupan 25. septembra 2016. Informacije o smeštaju: http://hotel-vojvodina.rs/en. Takođe se izvinjavamo zbog izazvanih neprijatnosti i molimo Vas da ako imate pitanja kontaktirate organizacioni odbor.

Održivi razvoj urbanih sredina danas je jedan od osnovnih problema savremene civilizacije. Ekološki aspekt je dominantan faktor u ostvarivanju održivosti. Na značaju ekološkog aspekta razvila se potreba za održavanjem Međunarodne Konferencije „Ecology of Urban Areas“ 2016 koja ima za cilj integrisanje naučnih, tehnoloških i iskustvenih saznanja u ovoj oblasti.

AGENDA

Agenda konferencije se može preuzeti ovde.

Drugi poziv

Drugi poziv možete preuzeti ovde.

Obaveštenje

Konferencija je ranga M33 po kriterijuma Ministarstva za Prosvetu i Nauku Republike Srbije
Najbolji radovi, koji su prihvaćeni za konferenciju će se preporučiti za objavljivanje u odabranim SCI časopisima.

Uputstvo za pripremu radova

Uputstvo za pripremu radova preuzmite ovde.

Dimenzije postera

Dimenzije postera su 700mm x 1000mm.

Digitalni zbornik konferencije

Zbornik konferencije za 2016 možete preuzeti sa sledećeg linka - DOWNLOAD

Zbornik konferencije za 2014 možete preuzeti sa sledećeg linka - DOWNLOAD

Zbornik konferencije za 2013 možete preuzeti sa sledećeg linka - DOWNLOAD

Zbornik konferencije za 2012 možete preuzeti sa sledećeg linka - DOWNLOAD

Zbornik konferencije za 2011 možete preuzeti sa sledećeg linka - DOWNLOAD

Slike sa UrbanEco 2013

Slike su dostupne preko onlajn galerije - PRITISNI OVDE