Ecology Of Urban Areas

Dodatne informacije

Email konferencije
urbaneco.conference@tfzr.rs

Prof. dr Milan Pavlović
predsednik organizacionog odbora

Telefon
+381(0)62 801 9735
+381(0)23 550-515

Email
pavlovic@tfzr.uns.ac.rs

Doc. dr Bogdana Vujić
tehnički sekretar konferencije

Telefon
+381(0)63 112-4498

Email
bogdana.vujic@tfzr.rs

Kotizacija

Kotizaciju u visini od 100EUR ili 12000 RSD uključujući i PDV, plaćaju učesnici Konferencije i autori čiji se radovi objavljuju u Zborniku radova Konferencije. Kotizacija obuhvata: registraciju, štampanje radova u Zborniku, ručak, svečanu večeru, osveženje tokom pauza, i promo materijal.

Koautor: 50% od pune kotizacije.

Studenti iz Srbije: oslobođeni od plaćanja kotizacije.

Studenti iz inostranstva: 50% od pune kotizacije.