IZVEŠTAJ O REALIZACIJI, REZULTATIMA I ZAKLJUČCIMA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE

»INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA«

Međunarodna konferencija "Informacione tehnologije i razvoj obrazovanja – ITRO 2011"  koja je 01. jula održana u Hotelu Vojvodina u Zrenjaninu, u organizaciji Tehničkog fakulteta »Mihajlo Pupin« u Zrenjaninu uspešno je završena donošenjem zaključaka, koji su ujedno i smernice budućeg delovanja na planu u oblasti implementacije informacionih tehnologija u obrazovni sistem i povećavanju efikasnosti relaizacije nastavnih programa.

Konferenciju je, kao prvi u nizu sličnih susreta, otvorio Rektor Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Miroslav Vesković,  izloživši osnovne ideje kojima se Tehnički fakultet »Mihajlo Pupin« kao deo Univerziteta rukovodio kada je pokrenuo raspravu o stanju obrazovnog sistema u Republici Srbiji, o modelima primene i problemima u implementaciji informaitčkih rešenja u obrazovnu tehnologiju. Analiza stanja je ukazala na moguća rešenja kroz primere dobrih praksi i puteve transformacija metodičke i nastavne svakodnevnice.

Konferencija je ponudila osnovu za budući kontinuirani rad koji bi se odvijao u vidu specijalizovanih seminara, radionica i kurseva, sa ciljem unapređenja struke i osavremenjivanja rada obrazovnih ustanova. Nakon uvodnih izlaganja načelnika školske uprave Staniše Banjanina, prof. dr Gorana Sučića sa Sveučilišta u Splitu i prof. dr Saška Plačkova sa Univerziteta u Blagoevgradu u Bugarskoj, i pozdravne reči dr Radeta Ćirića, zamenika  pokrajinskog sekretara za nauku, na konferenciji su izneti problemi, stanje i perspektive u oblastima: Teorijska i metodološka pitanja savremene nastave, Metodička pitanja realizacije nastave prirodnih i tehničkih nauka, Elektronsko učenje, Informaciono komunikaciona infrastruktura u nastavnom procesu.

Zbornika radova je izdat na engleskom jeziku. Sadrži 83 rada od kojih 22 iz inostranstva tj. iz 11 zemalja. Naučni odbor Konferencije čini 28 kompetentnih stručnjaka iz 7 zemalja.

Jedan od najznačajnijih rezultata Konferencije je potpisan sporazum o saradnji Tehničkog fakulteta »Mihajlo Pupin« u Zrenjaninu sa Fakultetom Informacionih tehnologija u Mostaru, BiH, kao i Memorandum o saradnji sa Školskom upravom Zrenjanin.

Na kraju konferencije, nakon rada u tri sesije zajednički su usvojeni sledeći zaključi o neophodnim aktivnostima kao što su:

  • kontinuirano delovanje na razvijanju aktivne međunarodnu saradnje kao neophodnog oblika programskih i obrazovnih aktivnosti;
  • stimulisanje intenzivnije saradnje između naučnih ustanova i obrazovnih ustanova na svim nivoima;
  • podsticanje medija na aktivniju ulogu u stručnom prikazivanju stanja u oblasti obrazovanja,
  • rad na povećavanju stepena socijalne odgovornosti za izgrađivane mehanizama celoživotnog obrazovanja,
  • unapređivanja  digitalizacije nastavnog sadržaja kao obaveznog nastavog sredstva uz udžbenik,
  • usvajanje statusa predmeta Informatika u osnovnim školama kao obaveznog a ne izbornog predmeta.

Konferenciju je Tehnički fakultet »Mihajlo Pupin« organizovao pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za nauku, Uprave grada Zrenjanina, i u parterstvu sa Školskom upravom Zrenjanin i Univerzitetskim centrom za razvoj obrazovanja. Materijalni troškovi konferencije su u potpunosti finansirani od sponzorstava, kotizacija i sredstava Grada Zrenjanina i Vlade APV.

Konferenciji je prisustvovalo više od 100 učesnika i slušalaca,  kao predstavnici medija i državnih institucija. Poseban doprinos radu konferencije dali su i gosti iz inostranstva prof. dr Sashko Plachkov (Bugarska), prof. dr Sulejman Meta (Makedonija), prof. dr Goran Sučić (Hrvatska), prof. dr Nina Bijedić (Bosna i Hercegovina), prof. dr Alin Bitea (Rumunija) prof. dr Anton Vukelić (Hrvatska), prof. Radić (Republika Srpska).

 

Predsednik organizacionog odbora Konferencije

Prof. dr Dragana Glušac

 

ZBORNIK RADOVA SA KONFERENCIJE SE MOZE PREUZETI OVDE

Slike sa konferencije možete pogledati ovde i ovde