Languages

Važni datumi

Rok za predaju radova:
25. Октобар 2021


Obaveštenje o prihvatanju radova:
16. Новембар 2021


Uplata kotizacija:
24. Новембар 2021


Datum Konferencije:
26. Новембар 2021

Mesto održavanja

МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА "ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА" - ITRO 2021

ONLINE КОНФЕРЕНЦИЈА
26. Новембар 2021
Почетак конференције - 10:00 часова


АГЕНДА КОНФЕРЕНЦИЈЕ: LINK

Online Meeting Link:

https://us05web.zoom.us/j/8399478925?pwd=Z1FOMkZtOFdRVkJpZU1GUE5ibTV2dz09


Prethodne konferencije - To su bili ITRO dani...

МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА "ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА" - ITRO 2021
Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, Универзитет у Новом Саду, Република Србија, организује XII Интернационалну конференцију информационих технологија и развоја образовања ITRO 2021. Конференција ће бити одржана 26.11.2021. у просторијама факултета.

Позивамо вас да се 26.11. придружите раду конференције и унапредите своје компетенције уз респектабилне предаваче.

Конференција „Информационе технологије и развој образовања – ИТРО 2021“ се организује из потребе да се кроз тематски и садржајни концепт повежу наука, струка и образовање, првенствено посматрајући наставни процес као основу информационог друштва. Тенденције развијеног света су у складу са настојањем УНЕСКО-а да се унапреди ово подручје, и прилагоди потребама живота и рада у 21. веку. Потребно је оценити стање, детектовати проблеме и перспективе развоја образовања од стране компетентних стручњака и наставника, као и утицај развоја образовања на развој друштва у целини.

Централне теме овог скупа су:

 • Електронски уџбеници
 • Електронски дневници

Тематске области конференције су:

 • Теоријска и методолошка питања савремене педагогије
 • Дигитална дидактика медија
 • Савремена комуникација у настави
 • Курикулум савремене наставе
 • Е-учење
 • Менаџмент у образовању
 • Методика наставе природних и техничких предмета
 • Информационо комуникационе технологије
 • Дуално образовање

Увођење нових технологија у образовање је део укупних информационих трансформација друштва. Релевантни фактори у информатизацији образовања су друштвене и техничко-технолошке природе. Увођење електронског дневника као интегративног дела информационог система школе омогућава унапређивање евиденције и аналитике постигнућа ученика, као и комуникације на релацији родитељ – школа. Електронски уџбеник као мултимедијални наставни материјал настао је у складу са потребама савремених генерација за визуализацијом наставног садржаја, и тиме донео извесне промене у методици рада наставника.

Намера нам је да окупимо институције који ће представити резултате пројеката информатизације образовања увођењем електронских дневника и уџбеника, истраживаче који прате и анализирају реформу образовања, директоре школа, педагоге и наставнике који су директни оперативни корисници. Основни циљ скупа је научна дискусија и размена информација и искуставакоја могу указати на поједине аспекте примене ових новитета у пракси, и тиме дати својеврстан допринос дугорочној одрживости процеса дигитализације просвете, у складу са стратегијом Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Котизацијe
1 . Стручно усавршавање наставника
Котизација за наставнике који присуствују конференцији у циљу стручног усавршавања износи 1000,00 дин.
Пријаве слати на мејл itro@tfzr.rs (написати, име, презиме, школу град, уз напомену пријава за стручно усавршавање).
2 . Учешће на конференцији за ауторе радова
Котизација за учешће на скупу је 10,000.00 RSD динара или 100 ЕУР за стране учеснике.

Образац за слање фактура можете преузети ОВДЕ.