Languages

Važni datumi

Rok za predaju radova
14. Maj 2019


Obaveštenje o prihvatanju radova:
28. Maj 2019


Obaveštenje o prihvatanju radova:
28. Maj 2019


Uplata kotizacija:
20. Jun 2019


Datum Konferencije:
27. Jun 2019

Mesto održavanja