Languages

Važni datumi

Rok za predaju radova:
25. Октобар 2021


Obaveštenje o prihvatanju radova:
16. Новембар 2021


Uplata kotizacija:
24. Новембар 2021


Datum Konferencije:
26. Новембар 2021

Mesto održavanja

Doc. dr Snežana Jokić - predsednik organizacionog odbora

Članovi organizacionog odbora:
Prof. dr Dragica Radosav, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, Srbija
Prof. dr Dragana Glušac, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, Srbija
Prof. dr Tasić Ivan, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, Srbija
Prof. dr Dijana Karuović, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, Srbija
Prof. dr Marjana Pardanjac, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, Srbija
Prof.dr Đurđa Grijak, vanredni profesor, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ Zrenjanin
Doc. dr. Bojana Perić Prkosovački, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ Zrenjanin
Doc. dr Vesna Makitan, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, Srbija
MSc Dragana Drašković, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, Srbija
Nemanja Tasić, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ Zrenjanin
Maja Gaborov, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ Zrenjanin
Aleksandra Stojkov, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ Zrenjanin
Bojan Vujanov, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ Zrenjanin