Languages

Važni datumi

Rok za predaju radova
14. Maj 2019


Obaveštenje o prihvatanju radova:
28. Maj 2019


Uplata kotizacija:
20. Jun 2019


Datum Konferencije:
27. Jun 2019

Mesto održavanja

Doc. dr Jelena Stojanov - predsednik organizacionog odbora

Članovi organizacionog odbora:
Prof. dr Dragica Radosav, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, Srbija
Prof. dr Dragana Glušac, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, Srbija
Prof. dr Tasić Ivan, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, Srbija
Prof. dr Dijana Karuović, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, Srbija
Prof. dr Marjana Pardanjac, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, Srbija
Doc. dr Erika Tobolka, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, Srbija
MSc Dušanka Milanov, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, Srbija
Doc. dr Vesna Makitan, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, Srbija
MSc Dragana Drašković, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, Srbija