Biografija za MSc Siniša Mihajlović


На мастер студије Универзитета у Новом Саду, Технички Факултет "Михајло Пупин" у Зрењанину, образовни профил: Мастер инжењер информационих технологија (MSc), уписао се 2017. године и завршио у септембру 2018. године. Просек оцена током студирања 9.75.

На основне студије, Универзитета у Новом Саду, Технички Факултет "Михајло Пупин" у Зрењанину, образовни профил: Дипломирани инжењер информационих технологија (BSc), уписао се 2013. године и завршио у јулу 2017. године. Просек оцена током студирања: 9.31.

Завршена средња школа: Средња техничка школа "Шинковић Јожеф" у Бачкој Тополи, Електротехничар рачунара, 2009 - 2013.