CEEPUS-program/CEEPUS-program/1/CEEPUS-program

ЦЕЕПУС програм

29. 08. 2023.

 Редни број

Назив мреже

Година почетка сарадње

  1.  

CIII-SI-0217-14-2021 Ars-Techne: Creative Design and Innovation.

Сарадња са Универзитетом у Марибору, Машински факултет.

2013.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43