Savet-fakulteta/Clanovi/1

Чланови Савета факултета

26. 03. 2024.

Савет факултета

- из реда запослених:
Проф. др Далибор Добриловић - председник 
Проф. др Жељко Стојанов - заменик председника 
Проф. др Золтан Кази 
Проф. др Драган Ћоћкало 
Проф. др Елеонора Десница 
Проф. др Јелена Стојанов 
Проф. др Богдана Вујић  
Проф. др Јасмина Пекез 
доц. др Елеонора Бртка 
доц. др Едит Терек Стојановић
Др. Катарина Ивановић
Добросављев Оливера
 
 
- Из реда оснивача (Скупштина АПВ):
мсц Драгана Шевић представник оснивача
Татјана Савовић представник оснивача
Марко Мићевић представник оснивача
Јована Ердељан представник оснивача
Марко Гуџев представник оснивача
Ненад Дајић представник оснивача 
 
 
- Из реда студената:
Сања Шевић представник Студентског парламента 
Лазар Тодоровић представник Студентског парламента 
Драган Лазић представник Студентског парламента 
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43