Dokumenti/Izvestaj-i-plan-rada-fakulteta/1

Информатор о раду

03. 08. 2023.

У прилогу објаве можете преузети информатор о раду факултета.

Завршни рачун

03. 08. 2023.

Објава садржи завршне рачуне који се могу преузети у прилогу.

Листа завршних рачуна:

 • Завршни рачун за 2022. година
 • Завршни рачун за 2021. година
 • Завршни рачун за 2020. година
 • Завршни рачун за 2019. година
 • Завршни рачун за 2018. година
 • Завршни рачун за 2017. година
 • Завршни рачун за 2016. година
 • Завршни рачун за 2015. година
 • Завршни рачун за 2014. година

Прилози (објава садржи више од приказаних прилога)

План набавки

25. 03. 2024.

Објава садржи планове набавки који се могу преузети у прилогу.

Листа планова набавки:

 • Четврта измена и допуна Плана набавки - 2023 на које се Закон о јавним набавкама непримењује
 • План јавних набавки 2023 - четврта измена 
 • План јавних набавки 2023 закон не примењује - Савет
 • Измена плана јавних набавки 2023
 • Измена и допуна плана јавних набавки на које се закон не примењује
 • План набавки на које се закон не примењује 2023.год
 • План набавки на које се закон примењује 2023. год
 • План јавних набавки 2022
 • План набавки на које се закон не примењује 2021. год
 • План набавки на које се закон примењује 2021. год
 • План набавки за 2020. год
 • План јавних набавки 2019. година
 • План набавки за 2018. год
 • План набавки за 2017. год
 • План набавки за 2016 са изменама (10.10.2016.)
 • План набавки за 2016. год
 • Ребаланс плана набавки за 2015. годину (друга измена)
 • Ребаланс плана набавки за 2015 год.
 • План набавки за 2015. год
 • План набавки за 2014. год
 • План јавних набавки за 2013. годину
 • Образложење плана јавних набавки
 • План јавних набавки за 2024
 • Одлука Савета Факултета - Прва измена Плана на које се ЗЈН не примењује - фебруар 2024
 • План ЈН на које се ЗЈН не примењује 2024 - прва измена Плана - фебруар 2024
 • Табела - прва измена Плана ЈН Факултета за 2024. годину
 • Одлука Савета - прва измена Плана ЈН Факултета за 2024. годину
 • Одлука Савета - друга измена и допуна Плана набавки Факултета на које се ЗЈН не примењује за 2024. годину
 • Табела - друга измена и допуна Плана набавки Факултета на које се ЗЈН не примењује за 2024. годину

Финансијски план

25. 03. 2024.

Објава садржи финансијске планове који се могу преузети у прилогу.

Листа финансијских планова:

 • Четврта измена Финансијског плана Факултета за 2023. годину
 • Финансијски план 2023 - четврта измена
 • Финансијски план 2023 - измена Савет ново
 • Финансијски план 2023 - измена Савет
 • Финансијски план за 2023. год НОВО
 • Финансијски план за 2023. год.
 • Финансијски план за 2022. год.
 • Ребаланс финансијског плана за 2022.
 • Финансијски план за 2021
 • Финансијски план за 2020
 • финансијски план 2019
 • Финансијски план за 2018. годину
 • План инвестиционих улагања за 2017. годину
 • Финансијски план за 2017. годину
 • Ребаланс финансијског плана за 2016. годину
 • Финансијски план за 2016
 • Ребаланс финансијског плана за 2015. годину (друга измена)
 • Ребаланс финансијског плана за 2015
 • Финансијски план за 2015
 • Финансијски план за 2014
 • Образложење ребаланса финансијског плана за 2013. годину
 • Финансијски план за 2013. годину након ребаланса
 • Одлука Савета Факултета - Прва измена Плана на које се ЗЈН не примењује - фебруар 2024
 • Одлука Савета Факултета - Прва измена Финансијског плана - фебруар 2024
 • План ЈН на које се ЗЈН не примењује 2024 - прва измена Плана - фебруар 2024
 • Финансијски план Факултета - Прва измена - фебруар 2024
 • Одлука Савета - друга измена Финансијског плана Факултета за 2024. годину
 • Табела - Друга измена Финансијског плана Факултета за 2024. годину

Годишњи план

03. 08. 2023.

Објава садржи годишње планове који се могу преузети у прилогу.

Листа годишњих планова:

 • Годишњи план за 2022/23
 • Годишњи план за 2021/22
 • Годишњи план за 2020/21
 • Годишњи план за 2019/20
 • Годишњи план за 2018/19
 • Годишњи план за 2017/18
 • Годишњи план за 2016/17
 • Годишњи план за 2014/15
 • Годишњи план за 2012/13
 • Годишњи план за 2010/11

Прилози (објава садржи више од приказаних прилога)

Годишњи извештај

03. 08. 2023.

Објава садржи годишње извештаје који се могу преузети у прилогу.

Листа годишњих извештаја:

 • Годишњи извештај 2021/22
 • Годишњи извештај 2020/21
 • Годишњи извештај 2019/20
 • Годишњи извештај 2018/19
 • Годишњи извештај 2017/18
 • Годишњи извештај 2016/17
 • Годишњи извештај 2015/16
 • Годишњи извештај 2013/14
 • Годишњи извештај 2012/13
 • Годишњи извештај 2011/12

Прилози (објава садржи више од приказаних прилога)

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43