Nagrade/Nagrade-za-naucni-rad/1

Награда за научни рад 2022. година

05. 09. 2023.

Грешка

Прва награда за урађен научни рад "Approach in mapping solar radiation data in geographic information system" PhD студената и асистената Техничког факултета "Михајло Пупин" Зрењанин - Милица Мазалица и Синиша Михајловић, презентован на међународној конференцији "International Symposium "Brainstorming in Agora Students' Scientific Circle BACStud2022" .

 

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43