Upis/Akreditovani-studijski-programi/1

АКРЕДИТОВАНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

16. 01. 2024.

 

 

Ниво

Студијски програм

Година акредитације*

Основне академске студије

Информационе технологије

План 2021

План 2014

План 2009

Информационе технологије - софтверско инжењерство

План 2021

План 2015

Инжењерски менаџмент

План 2021

План 2014

План 2009

Инжењерство заштите животне средине

План 2021

План 2014

План 2009

Машинско инжењерство

План 2021

План 2015-17

План 2009

Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса

План 2021

План 2014

Одевнo инжењерство

План 2021

План 2014

План 2009

Мастер академске студије

Информационе технологије

План 2021

План 2015

План 2009

Информатика техника и технологија у образовању

План 2023

План 2015

План 2009

Инжењерски менаџмент

План 2021

План 2015

План 2009

Машинско инжењерство

План 2021

План 2015/17

План 2009

Одевно инжењерство

План 2021

План 2014

План 2009

Докторске академске студије

Инжењерски менаџмент

План 2019

План 2009

Информационе технологије

План 2023

 

 

 

Детаљан приказ свих студијских програма, Катедри, наставних и научно-стручних активности студената и наставног особља може се погледати на линку: Информатор 2021-22.

 

 

 

 

 

Преузимање презентације за студијски програм Инжењерски менаџмент

 

 

 


Преузимање презентације за студијски програм Машинско инжењерство

 

 

Преузимање презентације за студијски програм Одевно инжењерство

https://www.youtube.com/watch?v=ccC9NfDM7QY

Модни календар - Модни календар 

Одевно инжењерство - Одевно инжењерство

 

 

 

 

Преузимање презентације за студијски програм Инжењерство заштите животне средине

 

 

 Преузимање презентације за студијски програм Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса

 

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43