Akreditacija/Obezbedjenje-kvaliteta-i-samoevaluacija/1

Документи обезбеђења квалитета

12. 09. 2023.

 • Стратегија квалитета Техничког факултета “Михајло Пупин” у Зрењанину 
 • Акциони план за спровођење Стратегије квалитета Техничког факултета “Михајло Пупин” у Зрењанину за период 2020-2025.
 • Правилник о обезбеђењу квалитета и самовредновању (Стандарди и поступци за обезбеђење и унапређење квалитета)

Додатно

03. 08. 2023.

 • Статут Факултета, Годишњи извештај о раду Факултета и Годишњи план рада Факултета могу се преузети у прилогу објаве.
 • Извештаји о резултатима студентске анкете, анкете дипломираних студената и анкете послодаваца су јавни документи и доступни су у библиотеци Факултета.

Извештаји, корективне и превентивне мере

03. 08. 2023.

 • Мере и субјекти обезбеђења и унапређења квалитета на основу поступка самоевалуације установе и студијских програма
 • Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета Техничког факултета “Михајло Пупин” у Зрењанину и студијских програма, из 2022. године

Документи Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију

03. 08. 2023.

 • Прилог Извод из статута који се односи на систем квалитета
 • Делокруг рада Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију
 • Чланови Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију
 • Акциони план Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за 2023. годину
 • Годишњи извештај Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за 2022. годину
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43