Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Katedra-za-masinsko-inzenjerstvo/Clanovi/1

Чланови

31. 07. 2023.

Шеф Катедре : Проф. др Јасмина Пекез
Секретар Катедре: Др Мића Ђурђев

Одлуком руководства факултета овој катедри припадају следећи чланови:

Ђорђевић Лука Асистент
Ђурђев Мића Доцент
Јокић Снежана Доцент
Новаковић Боривој Асистент
Пекез Јасмина Ванредни професор
Првуловић Адамовић Славица Редовни професор
Радовановић Љиљана Ванредни професор
Толмач Јасна Доцент
Шиник Владимир Ванредни професор
Десница Елеонора Редовни професор
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43