Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Katedra-za-osnovne-i-primenjene-nauke/Clanovi/1

Чланови

22. 09. 2023.

Шеф Катедре: Доц. др Дарко Радованчевић
Секретар Катедре: Доц. др Марија Пешић

Одлуком руководства факултета овој катедри припадају следеци чланови:

 

Василије Петровић Редовни професор
Гријак Ђурђа Редовни професор
Љубојев Надежда Редовни професор
Стојанов Јелена Ванредни професор
Филип Снежана Ванредни професор
Букхонка Надииа Доцент
Немеша Инета Доцент
Пешић Марија Доцент
Радованчевић Дарко Доцент
Димитријевић Слађан Асистент
Ђурђић Данка Асистент
Милосављевић Анита Асистент
Ивановић Катарина Предавач страног језика
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43