Saradnja-sa-privredom-i-institucijama/Saradnja-Katedre-za-Informacione-tehnologije/1

Сарадња са привредом и институцијама

06. 09. 2023.

КАТЕДРА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

 

 Р. Бр.

Назив предузећа / институције

Година почетка сарадње

1.

Levi 9, Зрењанин

2016.

2.

Consulteer d.o.o. Зрењанин

2016.

3.

YU TEAM SOFTWARE, Зрењанин

2017.

4.

LANACO, Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина

2017.

5.

ЈП „Емисиона техника и везе“, Београд

2017.

6.

Информатика а.д. Београд (Стари град)

2018.

7.

CRATER, Београд

2019.

8.

Doo Vega IT Sourcing Novi Sad, Novi Sad

2021.

9.

Simple Task Europe doo, Novi Sad

2021.

10.

Vorp PR, Zrenjanin

2021.

11.

Florence Healthcare, Beograd

2022.

 

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43