Izdavacka-delatnost/Udzbenici-i-monografije-nastavnog-osoblja/1

Збирка решених задатака "Теорија информација и комуникација" Каруовић Дијана, Јефтић Весна, Елевен Ерика

29. 12. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

уџбеник " Физика" Радованчевић Дарко

28. 12. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

"Збирка задатака за информатичке технологије" Радосав Драгица, Пардањац Маријана, Огњеновић Вишња

21. 12. 2023.

Доступност публикације: само у Библиотеци

уџбеник "Основе технологије и технолошки комплекси" Мићић Радослав

20. 12. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

монографија " МЛАДИ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО: РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА У РЕГИОНУ СРЕДЊЕГ БАНАТА" Ћоћкало Драган

20. 12. 2023.

Грешка

Слободан приступ публикацији

уџбеник " Дидактика" Бабић Кекез Снежана, Тасић Иван

14. 12. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

уџбеник "Пословно планирање" Ђорђевић Дејан,Ћоћкало Драган

29. 11. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

уџбеник "Инжењерске методе" Ламбић Мирослав, Ћоћкало Драган

29. 11. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

уџбеник " ECDL 2D CAD v.2.0" Летић Душко и др.

29. 11. 2023.

Грешка

Слободан приступ публикацији

Прилози

"Практикум из хемије нафте и гаса" Филип Снежана

29. 11. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

"Практикум за вежбе из хемије " Ђапић Нина

29. 11. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

уџбеник " Органска хемија" Ђапић Нина

29. 11. 2023.

Грешка

Намењено студентима смера Одевнo инжењерство. Публикација је у пуном формату доступна само у Библиотеци.

уџбеник " Аутоматско управљање" Шиник Владимир

29. 11. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

уџбеник " Ученик - развој и учење" Гријак Ђурђа

29. 11. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

уџбеник "Модна колекција" Петровић Василије, Гашовић Милан

28. 11. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

уџбеник "Методика наставе техничког и информатичког образовања" Тасић Иван, Глушац Драгана

28. 11. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

уџбеник "Електронско учење" Глушац Драгана

28. 11. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

уџбеник "Физика" Сајферт Вјекослав

28. 11. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

"Збирка задатака из физике" Сајферт Вјекослав

28. 11. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

уџбеник " Механика флуида" Адамовић Живослав Пекез Јасмина

28. 11. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци 

уџбеник " Физика флуида" Сајферт Вјекослав

28. 11. 2023.

Грешка

Намењено студентима смера Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса. Публикација је у пуном формату доступна само у Библиотеци

уџбеник " Физика" Сајферт Вјекослав

27. 11. 2023.

Грешка

Намењено студентима смера Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса. Публикација је у пуном формату доступна само у Библиотеци

"Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама" Сајферт Вјекослав

27. 11. 2023.

Грешка

Намењено студентима смера Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса. Публикација је у пуном формату доступна само у Библиотеци. 

уџбеник "Индустријски дизајн" Десница Елеонора, Николић Милан

24. 11. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

уџбеник "Основи производних технологија" Стојадиновић Слободан, Десница Елеонора, Пекез Јасмина

24. 11. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

уџбеник "Инжењерско цртање - основе" Душко Летић и др.

24. 11. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

уџбеник "Математика" Бјелица Момчило

24. 11. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

уџбеник " Еколошко инжењерство" Павловић Милан

24. 11. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

уџбеник "Електротехника са електроником I" Сајферт Вјекослав

29. 11. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

уџбеник "Меко рачунарство" Бртка Владимир

24. 11. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

уџбеник " Методе за дефинисање извора и количине загађења животне средине" Богдана Вујић

09. 11. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

уџбеник " Историјат експлоатације нафте и гаса" Мићић Радослав

09. 11. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

"Животопис Михајла Пупина" Летић Душко

08. 11. 2023.

Грешка

Слободан приступ публикацији

Монографија " 40 година Техничког факултета " Михајло Пупин" у Зрењанину"

08. 11. 2023.

Грешка

Слободан приступ публикацији 

уџбеник " Карактеристике нафтног и гасног слоја" Мићић Радослав

08. 11. 2023.

Грешка

 

Доступност публикације : само у Библиотеци

уџбеник " Управљање квалитетом" Ћоћкало Драган, Ђорђевић Дејан

09. 11. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

уџбеник "Правна заштита компјутерског програма са основама aуторског и патентног права" Надежда Љубојев Варга Синиша

20. 10. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

уџбеник " Основе еколошког права" Љубојев Надежда

09. 10. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

уџбеник " Машинско учење, део I" Бртка Владимир

06. 10. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

уџбеник " Животни циклус софтвера: одабране теме" Стојанов Жељко

20. 10. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

уџбеник " Предузетнички менаџмент" Ћоћкало Драган и др.

06. 10. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

практикум "Основе програмирања" Бртка Елеонора

04. 10. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

уџбеник " Вероватноћа и статистика" Стојанов Јелена

04. 10. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

уџбеник "Основни принципи мониторинга животне средине" Вујић Богдана

04. 10. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

уџбеник " Основе управљања опасним отпадом" Вишња Михајловић

04. 10. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

уџбеник " Основе ремонта бушотина" Саша Јовановић, Јасна Толмач

08. 11. 2023.

Грешка

 

 

Слободан приступ публикацији

 

уџбеник " Рачунарске мреже и Интернет" Добриловић Далибор

04. 10. 2023.

Грешка

 

Доступност публикације: само у Библиотеци

збирка задатака из " Распростирања загађења у животној средини" Вујић Богдана и др.

04. 10. 2023.

Грешка

 

Доступност публикације : само у Библиотеци

уџбеник "Односи с јавношћу" Николић Милан, Терек Стојановић Едит

04. 10. 2023.

Грешка

Доступност публикације: само у Библиотеци

уџбеник " Менаџмент процесима рада" Станисављев Сања

04. 10. 2023.

Грешка

 

Доступност публикације: само у Библиотеци

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43