Biografija za Marko Blažić


Kancelarija: 26

E-mail: markoblazic93@gmail.com  

Konsultacije: Ponedeljak 14:00-15:30; Četvrtak 13:30-15:00 ; 

Konsultacije je potrebno najaviti.