Biografija za Prof. dr Dragana Glušac


Редовне студије похађала у периоду од 1990.-1994. на Техничком факултету «Михајло Пупин» Зрењанин, образовни профил Професор информатике.Докторска дисертација "Методичко дидактичка питања ефикасности наставе информатике" под менторством др